Subotić: Da se kazne odgovorni za proterivanje Hrvata iz Vojvodine

05 May 2015

Zločin proterivanja ljudi zbog druge vere i nacije nikada ne zastareva

Civilni aktivista ?or?e Suboti? zatražio je danas od nadležnih organa Srbije da procesuiraju odgovorne za proterivanje Hrvata iz Vojvodine u prvoj polovini devedesetih godina prošlog veka.

Suboti?, koji je kao predsednik Vojvo?anskog kluba u više navrata od razli?itih vlasti u Srbiji zahtevao isto, rekao je za agenciju Beta da je “sramota” što pred doma?im pravosu?em niko nije odgovarao za proterivanje Hrvata iz Vojvodine i naveo da su tada hiljade Hrvata proterane, a njih 25 je ubijeno i nestalo.

“Zato je neophodno da republi?ki parlament deklaracijom osudi proterivanje nesrpskog stanovništva iz Vojvodine i izvini se svim gra?anima koji su pretrpeli torturu. To Evropa za sada ne traži od nas, ali to treba u?initi zbog nas samih.

Ovo suo?avanje je neophodno zbog nas samih i zato treba proglasiti dan se?anja na te ružne doga?aje”, kazao je Suboti?.

Dodao je da “inspiratori zla” i njihovi izvršioci, kao i organizatori “humanog preseljenja” naroda nisu kažnjeni za svoja zlodela i podsetio da zlo?in proterivanja ljudi zbog druge vere i nacije nikada ne zastareva.

“Srbija treba da stvori uslove za povratak svojih bivših gra?ana hrvatske nacionalnosti i da ih pozove, ako žele da se vrate”, poru?io je Suboti?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!