SU: Više od polovine odbornika partijski preletači

08 Mar 2016

Pojedini odbornici promenili su i po nekoliko odborničkih grupa

Više od polovine odbornika Skupštine grada Subotica napustilo je tokom sadašnjeg saziva stranke ili odborni?ke grupe lista sa kojih su izabrani u lokalni parlament, prenela je danas Radio-televizija Vojvodine.

Najve?e promene doživela je “Lista za Srbiju”, s obzirom da su svi njeni odbornici sada deo grupe vladaju?e Srpske napredne stranke, tako da ona u lokalnom parlamentu i ne postoji, dosta osipanja bilo je u grupi oko sada opozicione Demokratske stranke, dok se kao najstabilnija, sve do kraja mandata i sukoba u samoj stranci, držala grupa Saveza vojvo?anskih Ma?ara.

Pojedini odbornici, za to vreme, promenili su i po nekoliko odborni?kih grupa, zastupaju?i interese nekoliko stranaka, i u više navrata bili vlast ili opozicija.

Od 67 suboti?kih odbornika ?ak 37 ,prema zvani?nim dokumentima, promenilo je stranku ili napustilo listu sa koje su izabrani u Skupštinu grada. Pojedinci su promenili i po nekoliko stranaka, bili sa demokratama, pa sa naprednjacima, zastupali i nacionalne i gra?anske ideje, ali im je zajedni?ko da su bili i ostali uz ve?inu – obe dosadašnje.

Za politi?kog analiti?ara Boška Kova?evi?a ovo je pokazatelj krize partijskog sistema u Srbiju koju karakteriše deficit politi?ke kulture i nedostatak jasnih ideoloških profila.

“Još uvek ovaj partijski sistem i partije, bez obzira kakva je retorika, omogu?uju da se mogu relativno brzo ostvariti neke koristi, namiriti i da se, ajde da tako kažem, može u kratkom vremenu stvoriti neka materijalna dobit”, ocenjuje Kova?evi?.

Tokom sadašnjeg mandata, Skupština imala je ?etiri predsednika, tri zamenika predsednika, a Subotica dva gradona?elnika.

Zahvaljuju?i ?injenici da se odbornici u gradskim skupštinama biraju sa izbornih lista politi?kih partija ili grupa gra?ana, a da kasnije postaju vlasnici svojih mandata, u Skupštini grada Subotica više nema Demokratske stranke Srbije niti Srpske radikalne stranke kao na po?etku mandata dok, sa druge strane, Pokret socijalista, stranka koja nije ni u?estvovala na izborima, sada u suboti?koj skupštini ima ukupno šest odbornika.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!