SU: Održan okrugli sto o migrantskoj krizi

12 May 2016

Senzibilizacija građana i građanki na nacionalnom nivou o izbeglicama migrantima

Projekat Human District “Pokaži, Ukaži, Osnaži” za cilj ima senzibilizaciju gra?ana i gra?anki na nacionalnom nivou o izbeglicama migrantima i izbegli?ko-migrantskoj krizi, a tim povodom danas je u Subotici održan okrugli sto na temu “Me?uinstitucionalna saradnja u rešavanju problema izbegli?ke krize”.

“Broj ljudi koji pristižu je desetinama dnevno. Meri se od deset do pedeset ljudi, ali u svakom slu?aju ne remeti to redovno funkcionisanje”, rekao je za RTV ?lan koordinacione grupe za migrantsku krizu Milimir Vujadinovi?.

On je rekao i da je u Srbiji zabeleženo oko 200 dece bez roditeljskog staranja, a svako od njih je imalo staratelja iz Centra za socijalni rad.

“Srbija zajedno sa Švajcarskom ?e da proširi smeštajne kapacitete u Subotici, Beogradu i Nišu”, kazao je Vujadinovi?.

Državni sekretar u Ministarstvu za rad Nenad Ivaniševi? rekao je da je stvaranje pozitivne atmosfere i ukazivanje na pozitivan stav u društvu neophodno kako bi se stimulisalo društvo po pitanju migrantske krize i pristiglih izbeglica u Srbiju.

“Predstavnici civilnog sektora zadovoljni su saradnjom sa vladinim sektorom”, rekao je Ivaniševi?.

Na skupu je najavljen i Me?unarodni filmski festival posve?en ljudskim pravima, koji organizuje “Human District”, na kojem ?e biti prikazani i filmovi na temu migranata. Ovaj projekat realizuje se uz finansijsku podršku programa Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!