Studentski dom Evropa u oktobru počinje da radi

18 Aug 2015

Pokrajina prenela osnivačka prava na Nacionalni savet Mađara i na studentski dom

Studentski dom “Evropa” (Európa Kollégium) u Novom Sadu, nakon sedam godina gradnje, otvori?e vrata prvim studentima u oktobru ove godine, a Pokrajina, koja je bila glavni finansijer radova, ?e preneti osniva?ka prava na Nacionalni savet Ma?ara i na Studentski dom “Evropa”.

Novoizgra?eni studentski dom u novosadskom naselju Telep primi?e oko 350 studenata koji studiraju na nekom od fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a koji su osnovno ili srednje obrazovanje stekli na ma?arskom jeziku, kao i srpskih studenata iz Ma?arske. Tako?e, u Domu ?e biti smešteni i gostuju?i profesori i studenti iz Evrope i sveta.

Izgradnju Doma finansirale su Pokrajinska vlada sa 572 miliona dinara, država Ma?arska sa 110 miliona dinara, dok je Rimokatoli?ka biskupija Ba?ka dala zemljište na kome je izgra?en objekat.

Ugovor o prenosu osniva?kih prava su potpisali predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti?, predsednik Nacionalnog saveta ma?arske nacionalne manjine Jene Hajnal i direktor Fondacije „Evropa“ Novi Sad ?ula Kiš.

PajticPastor2Pajti? je rekao da su osniva?ka prava preneta jer je važno da nacionalne zajednice same definišu svoje prioritete u oblasti kulture, obrazovanja, upotrebe jezika i pisma i podsetio da je Pokrajina 2004. godine prenela nacionalnim savetima i osniva?ka prava nad listovima na jezicima nacionalnih zajednica.

On je istakao da je, pored toga što ?e obezbediti visok nivo studentskog standarda, ovaj objekat posebno zna?ajan zbog toga što ?e obezbediti uslove za o?uvanje identiteta ma?arske nacionalne zajednice, ?iji se broj dramati?no smanjuje na teritoriji Vojvodine, kao što se smanjuje i broj pripadnika svih zajednica u pokrajini.

„Jedan od na?ina da zadržimo mlade ovde jeste da im pružimo uslove da u?e, da studiraju i da se obrazuju na nivou na kom se obrazuju mladi u mnogo razvijenijim evropskim zemljama, a ovaj Dom upravo takve uslove i pruža“, kazao je Bojan Pajti?.

Predsednik Nacionalnog saveta Ma?ara Jene Hajnal i direktor Fondacije „Evropa“ Novi Sad ?ula Kiš, zahvalili su Pokrajinskoj vladi na zna?ajnoj podršci, ?iji je rezultat moderan studentski dom, koji ?e sigurno doprineti da mladi ljudi koji se školuju u Novom Sadu, ostanu ovde i doprinesu razvoju zajednice u kojoj žive.

“Od mladih o?ekujemo pre svega revitalizaciju ma?arske nacionalne zajednice. ali i celokupnog društva u Srbiji”, kazao je Jene Hajnal.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!