Studentski dom „Evropa“ pod krovom

10 Feb 2013

Izgradnja studentskog doma „Evropa“ sa stanovišta vojvođanskih Mađara predstavlja jednu od najznačajnijih investicija poslednjih godina

Studentski dom „Evropa“ koji se gradi u novosadskom naselju Telep, na placu kojeg je besplatno ustupila katoli?ka biskupija, kona?no je pod krovom i nadležni se nadaju da ?e izgradnja biti završena do kraja juna, a da ?e se na jesen u nju useliti studenti.

– Dobra vest je da ?e, prema o?ekivanjima, iz Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine uskoro sti?i neophodan novac za nastavak izgradnje, što predstavlja sumu od oko 30-40 miliona dinara. U tom smislu zaista možemo da se nadamo da ?e izgranja biti završena u junu i da ?e po?eti opremanje zgrade, što ?e biti obezbe?eno iz sredstava Nacionalnog saveta Ma?ara, odnosno mati?ne države – izjavio je pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Andor Deli.

Izražavaju?i nadu da ?e na jesen studenti zaista mo?i da se usele u novi internat, predsednik upravnog odbora Fondacije „Evropa“ Bela Mijavec naveo je da ?e ostvarivanje ovih planova zavisiti od tempa kojim ?e Fond za kapitalna ulaganja mo?i da dozna?uje neophodan novac. -Nažalost, znamo da iz Beograda novac ne stiže uvek onako kako bi trebalo. Dosadašnja iskustva, dakle, navode na opreznost, ali mogu re?i da je zgrada sada ve? u takvoj fazi da ?e, ako i sa zakašnjenjem, sigurno biti završena – rekao je Mijavec.

Ukupna vrednost ove investicije je oko šest miliona evra. Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine uloži?e ukupno 550 miliona dinara, a Ma?arska je za ovaj objekat obezbedila forinte u vrednosti od milion evra i ta podrška ?e biti namenjena za opremanje zgrade. U toku je tenderski postupak javne nabavke za nameštaj budu?eg doma, u kojem ?e biti mesta za oko 440 studenata.

Izgradnja studentskog doma „Evropa“ sa stanovišta vojvo?anskih Ma?ara predstavlja jednu od najzna?ajnijih investicija poslednjih godina. Savetnik za oblast visokog obrazovanja u Nacionalnom savetu Ma?ara Laslo Len?el naveo je da je u pogledu ove ustanove osnovni zadatk prepoznaju u uskla?ivanju njenog funkcionisanja i vrednosnog sistema sa ovdašnjim visokoobrazovnim sistemom, ali da je ambicija da studenti ne dobijaju u ovoj ustanovi samo smeštaj, ve? da im se omogu?e i dopunske aktivnosti koje ?e razvijati njihov sistem vrednosti i pružati saznanja koja visokobrazovni sistem ne može da pruža, a koja doprinose uspešnosti studenata.

(Magyar Szo)

Podelite ovu stranicu!