Studenti uzdržani prema kolegama s hendikepom

29 Dec 2011

Čak 40,5 odsto ispitanih akademaca ne bi primilo krv od hendikepirane osobe, dok 67 odsto njih ne bi prihvatilo osobu sa hendikepom kao emotivnog partnera, pokazalo istraživanje među studentima

U Srbiji studira oko 300 osoba sa hendikepom, a najve?i problemi sa kojima se oni suo?avaju su arhitektonske barijere, odnosno neadekvatni prilazi zgradama fakulteta, neprilago?eni prilazi slušaonicama i pojedinim prostorijama na univerzitetima, kao i nedostupnost literature za osobe ošte?enog sluha i vida, istaknuto je na konferenciji za novinare Udruženja studenata sa hendikepom.

Na skupu su predstavljeni rezultati istraživanja o stavovima koje imaju studenti u Srbiji prema kolegama sa hendikepom. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Inkluzijada generacija 2101“, koji je podržalo Ministarstvo prosvete i nauke. Anketiranje akademaca realizovano je sredinom godine u studentskim domovima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu i obuhvatilo je 640 studenata.

Milan Jankovi?, koordinator projekta, istakao je da postojanje socijalne distance prema studentima sa hendikepom u akademskom i svakodnevnom životu za posledicu ima to što manje od jedan odsto ?lanova u studentskim organizacijama ?ine osobe sa hendikepom.

– Od 10.000 volontera koliko je u?estvovalo na Univerzijadi u Beogradu, koja je održana 2009. godine, samo 0,07 odsto od svih volontera bili su studenti sa hendikepom. Tako?e, prilikom planiranja studentskih sportskih i kulturno-zabavnih manifestacija ne predvi?a se u?eš?e studenata sa hendikepom kao aktivnih u?esnika, ve? kao pasivnih posmatra?a, naglasio je Jankovi?.

On je dodao da su studenti u Srbiji uzdržani prema osobama sa hendikepom, a 40,5 odsto ispitanih akademaca ne bi primilo krv od hendikepirane osobe, dok 67 odsto njih ne bi prihvatilo osobu sa hendikepom kao emotivnog partnera. Prema njegovim re?ima, na pitanje u kojim oblastima se osobe sa hendikepom suo?avaju sa diskriminacijom, 76 odsto ispitanika je odgovorilo da je to oblast zapošljavanja.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!