Studenti optužuju Ministarstvo za neregularan konkurs

27 Feb 2013

Studenti iz Novog Sada dobili daleko manje od Beograđana, ali i od Niša, Kragujevca i Novog Pazara

Predstavnici Studentske unije Srbije i Studentskog festivala Kampus fest iz Novog Sada zatražili su danas da se poništi konkurs Ministarstva prosvete Srbije za dodelu sredstava studentskim organizacijama navode?i da je on bio pra?en brojnim nepravilnostima.

Predsednik Studentske unije Srbije Nikola Damljanovi? rekao je na konferenciji za novinare u Novom Sadu da polovina projekata koji su dobili sredstva od ministarstva nisu ni overeni, ni pe?atirani, ni potpisani, kao i da je dokumentacija neuredna i nepotpuna i da nema potvrda o registraciji. “Nepotpuna dokumentacija se na javnim konkursima uopšte ne razmatra ve? se odmah odbacuje, što ovde nije bio slu?aj ve? su uprkos tome neke organizacije dobile i milionske iznose sredstava”, naveo je Damljanovi?. Dodao je da mu je jedan ?lan komisije rekao da nisu postojali kriterijumi za dodelu sredstava, ve? se odlu?ivalo “komisijski”.

Prema njegovim re?ima, umesto da Ministarstvo prosvete finansira projekte od zna?aja za unapre?enje položaja studenata, sredstva su izdvajana za “ekskurzije”, “brucošijade”, “žurke”. Damljanovi? je rekao da su na konkursu Ministarstva prosvete protivzakonito dodeljena i sredstva za plate i materijalne troškove za Savez studenata iz Beograda.

Direktorica Kampus festa Sanja Kljaji? kazala je da Ministarstvo prosvete nije imalo dokument o sprovo?enju konkursa, kao i da nisu postojali kriterijumi za dodelu novca. Kako je navela, u kona?noj listi ne postoje ni bodovi ni ocene na osnovu kojih su dodeljivana sredstva. Prema njenim re?ima, sredstva nisu ravnomerno raspore?ena, pa je
studentskim organizacijama iz Novog Sada pripalo 550.000 dinara, dok je Beograd dobio više od sedam miliona.

Novi Sad je od ukupno 11.700.000 dinara dobio manje od univerziteta u Nišu, Kragujevcu i Novom Pazaru. “Kada smo pitali zašto je to tako, oni su rekli da mi imamo pokrajinske institucije i da se obratimo njima. Da li mi, kao i ostatak Srbije, možemo da se obratimo i Ministarstvu. Pozivamo i rektora da reaguje, jer to je problem i Univerziteta u Novom Sadu,a ne samo naš”, kazala je Kljaji?eva.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!