Stranke i nevladine organizacije različito o statutu

12 Feb 2009

Demokratska stranka Srbije (DSS) zalaže se za tehni?ko usaglašavanje Predloga statuta Vojvodine sa Ustavom Srbij…

Grb VojvodineDemokratska stranka Srbije (DSS) zalaže se za tehni?ko usaglašavanje Predloga statuta Vojvodine sa Ustavom Srbije, dok Srpski pokret obnove (SPO) rešenje vidi u tehni?kom uskla?ivanju statuta sa Zakonom o prenosu nadležnosti Vojvodini.
Poslanik SPO-a u Skupštini Vojvodine Milan ?uki? rekao je na konferenciji za novinare da SPO podržava hitno donošenje Zakona o prenosu nadležnosti, jer je njegovo donošenje ustavni uslov za definisanje obima autonomije Vojvodine.
“Ustav Srbije prepušta zakonu definisanje obima autonomije, te je u tom kontekstu neophodno da, nakon donošenja zakona, Statut Vojvodine bude usaglašen sa njim”, rekao je ?uki?.
Prema njegovim re?ima, SPO predlaže da Izvršno ve?e Vojvodine, nakon usaglašavanja sa Vladom Srbije, bude predlaga? Zakona o prenosu nadležnosti i pravno-tehni?kom usaglašavanju Statuta sa tim zakonom.
“Izvršno ve?e predlog bi uputilo Skupštini Vojvodine, a nakon toga i Skupštini Srbije. To bi bio zna?ajan simboli?ki ?in jer bi to bio prvi zakon koji je inicirala Vojvodina, a otklonile bi se i sve lažne dileme koje su u javnosti postojale prethodnih dana”, ocenio je ?uki?.
Predsednik Gradskog odbora DSS-a Borko Ili? rekao je danas “da su aktuelni vlastodršci svojom neodgovornoš?u doveli državu u nezapam?enu situaciju da se najviše republi?ko zakonodavno telo sprema da usvoji protivustavni Statut Vojvodine”.
Ili? je na konferenciji za novinare rekao da DSS nije protivnik autonomije Vojvodine, ve? se suprotstavlja protivustavnom ponašanju aktuelne vlasti.
“Svojim Predlogom statuta založili smo se za najširu Ustavom dozvoljenu autonomiju Vojvodine unutar Srbije, pokazuju?i to i kroz više od 60 amandmana koje je naša poslani?ka grupa podnela u Skupštini Vojvodine i koje je vladaju?a ve?ina tada grubo odbila, da bi im se sada vratila”, ocenio je Ili?.
On je najavio da ?e poslani?ki klub DSS-a i Nove Srbije u Skupštini Vojvodine aktivno u?estvovati u usaglašavanju Predloga statuta Vojvodine sa Ustavom Srbije “u nadi da ?e protivustavne odredbe iz novog Predloga statuta biti izostavljene”.
?lan Predsedništva nevladine organizacije Vojvo?anski klub Slobodan Budakov ocenio je danas “da nacionalisti?ko-centralisti?ke snage u Srbiji pokušavaju da Predlog statuta Vojvodine iskoriste kao povod za oživljavanje i ja?anje iracionalne svesti u srpskom narodu da bi ga udaljile od Evrope i svetske savremenosti”.
“To je suština histeri?ne i orkestrirane kampanje koju su pokrenuli DSS i Srpska radikalna stranka, a pridružili im se Socijalisti?ka partija Srbije, Srpska napredna stranka i Srpska pravoslavna crkva”, rekao je Budakov na konferenciji za novinare.
Za kvalifikacije da je Predlog statuta protivustavan i da je za?etak stvaranja države u državi Budakov je rekao da nisu pra?ene nikakvom argumentacijom i da bi nosioci kampanje u protivnom morali da otkriju svoju antivojvo?ansku i antievropsku poziciju.
“Zbog svega toga iznena?uje mlako reagovanje Demokratske stranke koja je sa svojom koalicijom i sa?inila ovakav Predlog statuta. A ta stranka je na velikom ispitu i ponaša se kao da ne shvata da joj preti ozbiljna revizija izbornih rezultata”, rekao je Budakov.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!