Štrajk zaposlenih u javnom sektoru Grčke

07 Apr 2016

Državne bolnice i hitna pomoć rade samo sa minimalnim brojem ljudi, škole su zatvorene a štrajku su se pored profesora, pridružili i inženjeri, advokati i novinari

Zaposleni u javnom sektoru u Gr?koj stupili su u 24-?asovni štrajk protestuju?i protiv reformi u oblasti socijalne zaštite koje su predvi?ene tre?im paketom me?unarodne pomo?i Gr?koj.

Zbog štrajka radnika kontrole letenja zatvoren je me?unarodni aerodrom u Atini i otkazani letovi, prenosi AP.

Državne bolnice i hitna pomo? rade samo sa minimalnim brojem ljudi, škole su zatvorene a štrajku su se pored profesora, pridružili i inženjeri, advokati i novinari.

Kasnije danas planirane su demonstracije u Atini.

Reforma sistema socijalne zaštite prema kojoj bi socijalna davanja mogla da budu umanjena na, kako kriti?ari kažu, neodrživ nivo, izazvala je veliko protivljenje širom Gr?ke.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!