Strah i Informbiro u Vodovodu

28 Oct 2014

Ili u Bokanov pokret ili degradiranje

U novosadskom Vodovodu, kojim rukovodi pokret 3D Tomislava Bokana traje obra?un sa politi?kim neistomišljenicima i prikupljanje sigurnih glasova za naredne izbore.

Zaposlenima koji su pre svega ?lanovi LSV-a ponu?eni su novi ugovori koji predvi?aju ve?i koeficijent u zamenu za prelazak u 3D.

U suprotnom moraju da potpišu aneks ugovora kojim se degradiraju i sa daleko manjim koeficijentom, samim tim i platom. Izvor 021 iz Vodovoda kaže da nisu pošte?eni ni ?lanovi drugih partija, ?ak i SNS-a, dok su jedino zašti?eni ?lanovi SPO-a koji je vladao ovom gradskom firmom do letos, tj. do tzv “rekonstrukcije” gradske vlasti.

Mnogi koji godinama rade u “Vodovodu”, u strahu od otkaza u?lanili su se u pokret Tomislava Bokana, a da paradoks bude ve?i uglavnom su to ?lanovi Lige. – Broj onih koji nisu pristali na ucenu se može prebrojati na prste jedne ruke i to su pre svega ponosni ovdašnji ljudi koji ne žele da im komanduju ?ete iz vukojebine. S jedne strane razumem i taj strah kod ljudi kada tako lako podlegnu pritisku jer svi imaju decu ili kredit – ogor?en je naš sagovornik. On dodaje da su u bukvalno svaku kancelariju postavljeni ljudi iz Bokanove partije koji se utrkuju ko ?e pre da javi svaki “sumnjiv” potez “obeleženih”.

Saznanja 021 potvr?uje i pisanje Blica koji navodi da je onima koji su napustili LSV razlika u plati ve?a za oko 1.000 dinara. Potvr?eno je i da su ?lanovi jedne porodice, koji rade u “Vodovodu”, kolektivno prešli kod Bokana. – Jedna koleginica je sa mužem i ocem napustila Ligu i prešla u 3D. Svi oni su godinama zaposleni u “Vodovodu” zahvaljuju?i stranci iz koje su prebegli – kaže izvor Blica.

Tomislav Bokan tvrdi da nikakve prisile nema, jer “niko na silu ne može biti ?lan bilo koje stranke”. On dodaje da je re? o ljudima koji prepoznaju politi?ke razli?itosti, ali ne zna koliko je ta?no ligaša prešlo u njegov pokret. – U pokretu imamo kadrovsku komisiju koja se bavi novim ljudima. Da bi postali deo 3D, naši ?lanovi moraju pro?i sito i rešeto, jer mi ne idemo na brojnost, ve? na kvalitet – izjavio je Bokan.

Ina?e, posle promene snaga u gradskoj vlasti mnogi zaposleni su odlu?ili da promene pripadnost i pristupe strankama koje su dobile izbore. Gra?ani su ustvari sledili primer politi?ara koji su prvi po?eli da menjaju strana?ke dresove kako bi profitirali.

(Blic/021)

Podelite ovu stranicu!