Stradalo 60 novinara u 2014.

24 Dec 2014

Najmanje 60 novinara je tokom 2014. godine izgubilo život dok su obavljali svoj posao, a od tog broja je čak 44 odsto namerno ubijeno

Najmanje 60 novinara je tokom 2014. godine izgubilo život dok su obavljali svoj posao, a od tog broja je ?ak 44 odsto namerno ubijeno.

U izveštaju Komiteta za zaštitu novinara se navodi da se “neuobi?ajeno visok udeo” ili oko jedne ?etvrtine ubijenih novinara odnosi na me?unarodne dopisnike, iako najve?i broj novinara i dalje gubi život u sopstvenoj zemlji, prenela je agencija AP.

Broj poginulih novinara u ovoj godini je niži u odnosu na prošlogodišnjih 70, ali su protekle tri godine bile najsmrtonosnije otkad je Komitet 1992. po?eo da vodi takvu evidenciju.

Najvažniji faktor koji je doprineo visokom broju poginulih novinara je konflikt u Siriji, koji traje ve? gotovo ?etiri godine. U toj zemlji je tokom 2014. poginulo 17 novinara, ?ime je broj smrtnih slu?ajeva u toj profesiji od po?etka sukoba u Siriji 2011. porastao na najmanje 79.

U Siriji su se dogodila dva najužasnija ubistva novinara tokom ove godine: ameri?ki novinari Džejms Foli i Stiven Sotlof su nestali dok su obavljali novinarski posao u Siriji, a pogubili su ih pripadnici Islamske države.

U Ukrajini, na ?ijem istoku se sukobljavaju ukrajinske i proruske snage, tokom 2014. je poginulo pet novinara i dva medijska radnika, što je prvi slu?aj pogibije novinara u Ukrajini još od 2001. godine, saopštio je Komitet.

Tokom pedeset dana rata izme?u Izraelaca i Palestinaca u pojasu Gaze je poginulo najmanje ?etiri novinara i tri medijska radnika, u Iraku je poginulo pet novinara, dok je u Avganistanu poginula fotoreporter AP-a Anja Nidringhaus.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!