Stop ubijanju kulture i u Vršcu

23 Jun 2013

Učesnici protestnog performansa “The power of standing still” držali su letke sa porukama kao što su: “Kultura nije skupa, ona je neprocenjiva” i “Ni dinara za kulturu i nauku, još četiri rialitija ove godine”

Jedno?asovni gra?anski protest protiv ubijanja kulture, koji je održan 22. juna u Beogradu, podržan je i u Vršcu protestom na gradskom trgu, uz u?eš?e ?lanova Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) iz cele zemlje, koja u tom banatskom gradu ima redovnu skupštinu.

U?esnici protesta su se 20-minutnim nemim stajanjem u centru grada solidarisali sa umetnicima i kulturnim radnicima širom Srbije, koji protestuju zbog neodrživog stanja u kulturi i kontinuirane ubita?ne kulturne politike koja je dovela do ivice opstanka i javni i nezavisni sektor u kulturi i doprinela urušavanju bazi?nih vrednosti društva.

U?esnici protestnog performansa “The power of standing still” držali su letke sa porukama kao što su: “Kultura nije skupa, ona je neprocenjiva” i “Ni dinara za kulturu i nauku, još ?etiri rialitija ove godine”.

U Vršcu je u toku tre?a redovna Skupština NKSS, najve?e mreže udruženja, inicijativa i pojedinaca u Srbiji koji deluju na vaninstitucionalnoj sceni kulture i umetnosti.

Skupština NKSS velikim delom je posve?ena i nagomilanim problemima u kulturi i umetnosti u Srbiji, a posebno hroni?nom marginalizovanju nezavisne scene i njenog ogromnog doprinosa ukupnom savremenom stvaralaštvu i razvoju društva uopšte.

(SEEcult)

Podelite ovu stranicu!