Što ne biste trebali govoriti ženama koje ne žele imati djecu?

29 May 2016

Imati ili ne imati djecu osobna je odluka koju treba poštovati, bez potrebe za opravdavanjem na bilo koji način

Iako svakodnevno preska?u prepreke uzrokovane rodnim stereotipima, grade karijere i postižu zavidne uspjehe, ?ini se kako se neovisno o životnim postignu?ima sve žene na kraju suo?e s pitanjem – ho?e li, odnosno kada ?e imati djecu? Živimo u svijetu gdje je pojam obitelji i djece usko povezan s pojmom žena. Žene od djetinjstva usvajaju vjerovanje kako su djeca jedna od, ako ne i esencijalna, definicija njih samih.

Sre?om, nalazimo se u vremenu u kojem se ve?ina slaže kako žene trebaju napredovati na poslovnom planu, slijediti svoje strasti i interese izvan obitelji, ku?e i uloge žene u njoj. To dovodi do zanimljive pomisli – što ako su žene savršeno zadovoljne same sobom i ne planiraju jednog dana imati djecu?

Pitanje djece, plodnosti, ženskih stavova i odluka oko pitanja obitelji predmet su mnogih diskusija u društvu. Ideja da žena ne želi djecu do?arava se stereotipnom slikom ogor?ene karijeristice ili slikom “neudava?e” s deset ma?aka.
No, imati ili ne imati djecu osobna je odluka koju treba poštovati, bez potrebe za opravdavanjem na bilo koji na?in. Ipak, vjerovanje kako žena ne može biti potpuna bez djece vodi do nekih od prili?no neukih izjava.

Ovo je vodi? o tome što ne re?i ženi koja je donijela odluku da ne želi imati djecu.

1. “Požalit ?eš kada budeš starija…”

Posjedujete li kristalnu kuglu koja predvi?a budu?nost?
Inzistiranje na tome kako ?e se odluka o neimanju djece hipotetski požaliti u budu?nosti u potpunom je neskladu s poštivanjem osobe da donese odluku u sadašnjosti. Ovdje ne govorimo o glazbenom ili modnom ukusu – rije? je o vlastitom tijelu i ljudskom životu.
Tako?er, ovo je seksisti?ki stereotip koji implicira kako ?e žena shvatiti što je propustila tek kada “ostari” i otkuca joj “biološki sat”! Takav redukcionisti?ki pristup zanemaruje sve ostalo što se može dogoditi u budu?nosti – mogu?nost da žena postane direktorica uspješne kompanije, otputuje na egzoti?ne destinacije ili možda udomi životinje?
Ljudi moraju shvatiti da žene mogu živjeti ispunjene i sretne živote neovisno o tome imaju li djecu ili ne. Možda se u budu?nosti osvrne i shvati što je sve postigla, baš zato što se nije morala brinuti za djecu

2. “Još nisi upoznala pravu osobu …”

Ova izjava nema nikakvog smisla.
Postoje parovi koji su smanjili svoja životna o?ekivanja nakon što su nespremni ušli u vezu ili imali djecu prerano, tako da nismo sigurni želi li itko od nas navijati za drasti?nu promjenu razmišljanja po pitanju djece nakon što upoznamo “onog pravog”. Ako se takvo što i dogodi, da nakon upoznavanja osobe poželimo imati djecu s njim, to bi u potpunosti trebala biti naša vlastita odluka i slobodan izbor.
Problemati?no u ovoj premisi ostaje vjerovanje kako ?e muškarac na kraju uvjeriti ženu da želi imati djecu, ?ime se pretpostavlja da u kona?nici sve žene žele djecu. Tvrdnja da ?e muškarac radikalno promijeniti stav žene o djeci, da ?e probuditi u njoj “maj?inski instinkt” nerealan je i nezdrav za svaki odnos. To zna?i da žena ne bi postupala sukladno vlastitim željama ve? bi postupala po tu?im željama. Stavovi poput ovih potvr?uju prastari stereotip kako žene ne znaju što je najbolje za njih – žene mogu smatrati da su sretne, ali potpuno zadovoljstvo nastupa tek kada se uklope u okvir heteronormativne fantazije nuklearne obitelji.
Postoje osobe koje su isplanirale koliko ?e djece imati godinama prije nego što su upoznale svoje partnere. Mnoge osobe su, tako?er, odlu?ile da ne žele imati djecu u vrlo ranoj dobi svog života. Rije? je o osobnom uvjerenju na koje ne bi trebala utjecati bilo koja druga osoba, bila ona “prava” ili ne.

3. “Ne imati djecu sebi?an je ?in…”

Malo ?e stvari u društvu proizvesti ve?i prijezir od žene koju se definira sebi?nom zbog njenog izbora partnera, seksa i djece.
Društvo se teško miri s ?injenicom da žena može staviti sebe i svoje potrebe ispred potreba drugih. Razlog tomu je definicija ženstvenosti koja se i dalje povezuje s nesebi?noš?u i požrtvovnosti, a djeca su temelj takvog razmišljanja. Od žene se o?ekuje da ?e joj djeca biti prioritet, njen prioritetni posao – neprospavane no?i, odgovornost oko brige za drugu osobu, da se ne spominje financijski teret odgoja djeteta. Prema istom razmišljanju, žena ne može biti dobra majka bez žrtve. Budu?i da je arhetip majke i dalje usko povezan s jezgrom ženskog identiteta, jasno je da bi “prava” žena trebala biti spremna žrtvovati sve u korist podizanja obitelji.
No, ne želi svaka žena djecu! Zna?i li to automatski da takva žena nikada ne?e biti “dobra”? Ne postoji ništa sramotno u ispunjavanju vlastitih želja ili življenju života punim plu?ima prema vlastitim pravilima. Društvo pokušava svaliti krivnju na žene mitom kako postoji odre?ena vrsta sre?e ili ispunjenja koje samo majke mogu spoznati. To možda i jest istina, ali isto tako, imati djecu može sprije?iti ženu u mnogim iskustvima koje bi mogle promijeniti njezin život. Podizanje djece ?asna je stvar, ali to ne zna?i da bi se na žene trebao raditi pritisak da odaberu imati djecu ukoliko to nije u skladu s njihovim željama.

4. “Teže ?e ti biti na?i osobu koja ?e željeti biti s tobom…”

Morate voljeti tendenciju kojom se pokušava uvjeriti ženu kako joj je (ili kako ?e joj biti) u životu potrebno odobrenje druge osobe (?itaj: muškarca).
Istina, treba uzeti u obzir kako su djeca nekim ljudima vrlo važna, no tvrditi kako ?e odluka o neimanju djece ženu zauvijek u?initi nepoželjnom je apsurdna. Pravi partner ?e poštovati donesenu odluku o neimanju djece, a ako to ne u?ini, pametnije je iza?i iz takve veze. Važnost vlastite autonomije zamjenjuje bilo što drugo.
Odlukom o neimanju djece, možda ?ete se morati nositi s malo više gluposti, ali važnije je prona?i nekoga tko je na istoj stranici kao i Vi. Postoje osobe koje, šokantno, tako?er, ne žele djecu. Odluka o neimanju djece predstavlja im manji pritisak oko planiranja budu?nosti, a osim toga, ostavlja više prostora za vrijeme provedeno zajedno i u?vrš?ivanje zajedni?kog odnosa.

5. “Tko ?e mi roditi unuke…”

Ovo je daleko najneugodnija reakcija s kojom se žene koje odlu?e ne imati djecu moraju nositi. Jedna je stvar nositi se s odlukom koja ?e utjecati na Vaš život, ali rijetko tko želi biti optužen kako negativno utje?e na budu?nost svojih roditelja, ?ak i ako se radi o perspektivi vlastitih roditelja.
?injenica je da neovisno o tome koliko godina imali ili koliko neovisni bili, roditelji nikada ne?e prestati imati o?ekivanja od svoje djece, a unuci su jedna od glavnih me?u njima.
No, neovisno o tome koliku zahvalnost i poštovanje osje?ali prema svojim roditeljima, ne bi trebali zaboraviti kako im ne dugujete ništa, kako njihovo igranje na kartu krivnje nije u redu. Nitko od nas nije osobna tvornica unu?adi svojim roditeljima.
Nitko od nas nije odgovoran za životno ispunjenje vlastitih roditelja, a ako imate bra?u ili sestre koji imaju druga?iji stav o djeci od Vas, slobodno natuknite svojim roditeljima da “dje?ju groznicu” usmjere prema njima. Bez obzira na sve, roditeljima trebate objasniti kako je izbor imati ili ne imati djecu isklju?ivo Vaš, i da bi ga trebali poštovati.

***

Braniti donesenu odluku po pitanju neimanja djece ne?e uvijek biti lako s obzirom na društvo u kojem i dalje živimo, ali podsjetite se kako je Vaš život samo Vaš i ne trebate ni?iju potvrdu da ga živite kako želite. Prigrlite vlastitu odluku o neimanju djece i po?nite istraživati mogu?nosti koje ?ekaju da ih ugrabite.

(Erin Tatum / Prevela i prilagodila Martina Raos, Libela)

Podelite ovu stranicu!