Stjepan Mesić: Vraćam se u politiku

22 Apr 2016

Nakon prijedloga o ukidanju trajnog prava na ured, Mesić kaže da ga tjeraju u aktualnu politiku

Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesi? najavio je povratak u aktivnu politiku, nakon što je hrvatska Vlada nedavno Saboru predložila da mu se od 1. svibnja “zbog trenuta?nih gospodarskih uvjeta” ukine trajno pravo na ured, osobnog voza?a i službeno osobno vozilo, dok bi mu na teret državnog prora?una i dalje ostalo pravo na fizi?ku zaštitu.

Ipak, taj prijedlog u utorak nije dobio potrebnu podršku saborskog Odbora za Ustav, budu?i da su ?etiri ?lana Odbora bila za taj prijedlog, a ?etiri protiv.

Na pitanje o ukidanju ureda i tome kako ?e dalje raditi, Mesi? je rekao da misli kako se u ovom slu?aju ne radi o ukidanju ureda jer vladaju?i nisu dobili informaciju o tome što on radi.

“Svaki mjesec moj ured daje informaciju koju mora dati o utrošku financijskih sredstava. Da je netko htio – Vlada, Sabor, bilo tko – dobio bi informaciju što moj ured radi”, rekao je Mesi?.

Kaže da se proteklih šest godina ?uvao da se ne bavi politikom, no sada najavljuje povratak.

‘Tjeraju me u aktualnu politiku’

“Budu?i da me tjeraju u aktualnu politiku, to ne?e biti angažiranje za mjesto gradona?elnika Zagreba, nego pravo angažiranje. Ja ?u u svakom slu?aju sada u?i u politiku. Bio sam gradona?elnik i predsjednik vlade i parlamenta, i dva puta predsjednik države, zadnji predsjednik Jugoslavije, imam puno iskustva. Budu?i da postoje snage koje mene žele ponovno u politici, imat ?e me.

Mesi? je ranije kazao da odluka Vlade Hrvatske o ukidanju njegovog ureda dovoljno govori o onima koji su je donijeli.

Naveo je da je “kampanja dezinformacija oko toga Ureda, ne mojeg ureda, nego Ureda bivšeg Predsjednika – bila tako intenzivna da je vjerojatno dio gra?ana ostavila u najmanju ruku u nedoumici”, pa je stoga odlu?io obratiti se gra?anima.

Kazao je kako mu je oduzeto pravo na korištenje Ureda retroaktivnom primjenom zakona, što je u praksi pravno ure?enih država iznimno rijetko i primjenjuje se samo u osobito iznimnim slu?ajevima.

A to, istaknuo je, govori dovoljno o Hrvatskoj kao o pravnoj državi te da “ma što Vlada o tome govorila, da je rije? samo i isklju?ivo o osobnom obra?unu sa mnom i o demagoškom potezu”.

Stjepan Mesi? bio je zastupnik u Hrvatskom saboru u ’60-im godinama prošlog stolje?a, a nakon toga je bio izvan politike sve do 1990. Tada je postao ?lan Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), a potom i hrvatski premijer.

Sabor Republike Hrvatske izabrao ga je potom za hrvatskog ?lana predsjedništva SFRJ pa je napustio premijersku dužnost i otišao u Beograd gdje je prvo postao potpredsjednik, a zatim 1991. i posljednji predsjednik predsjedništva SFR Jugoslavije.

Mesi? je svojedobno napisao i knjigu pod naslovom “Kako sam rušio Jugoslaviju”, a iz Srbije su ?esto stizale kritike da se hvali razbijanjem bivše zajedni?ke države.

Mesi?: Miloševi? najve?i krivac za rat, iza njega Tu?man

No, potom je izdao još dva izdanja pod naslovima “Kako smo rušili Jugoslaviju” i “Kako su rušili Jugoslaviju”. Dio stru?ne javnosti tvrdio je kako je Mesi? odlu?io u tim izdanjima unijeti izmjene u opisivanju svoje uloge u tim vremenima i umanjiti je.

Iznio je i stavove da je najve?i krivac za rat bio Slobodan Miloševi?, a odmah iza njega Franjo Tu?man koji je, po njemu, bio impresioniran Miloševi?em.

Mesi? je 1992. postao je predsjednik Sabora Republike Hrvatske, a ve? 1994. istupio je iz HDZ-a i osnovao novu stranku, Hrvatske nezavisne demokrate.

Kao razlog za istup navodio je protivljenje vladinoj politici prema Bosni i Hercegovini, optužuju?i Tu?mana da želi podijeliti BiH sa Slobodanom Miloševi?em.

Me?utim, njegov izlazak iz HDZ-a, tuma?ili su neki, poklopio se sa sukobima me?u frakcijama u HDZ-u i tzv. strujom Gojka Šuška. Mesi? je tada tako?er kritizirao i privatizaciju zbog, kako je govorio, plja?ke i profiterstva.

Zajedno s ve?im dijelom svoje stranke 1997. prešao u Hrvatsku narodnu stranku (HNS), gdje je postao izvršni potpredsjednik stranke.

Kad je Franjo Tu?man umro u prosincu 1999. godine, Mesi? je u 2. krugu glasovanja na predsjedni?kim izborima izabran za predsjednika Hrvatske u velja?i 2000. godine, a ponovno je izabran za šefa države u sije?nju 2005.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!