STEVAN FILIPOVIĆ: Jako slaba šminka, metode iz devedesetih

23 Mar 2017

"Ozbiljan razlog da se čovek u ovoj državi oseća nebezbedno je dolazak ljudi na vlast koji su devedesetih govorili da treba ubiti 100 muslimana za jednog Srbina, a sve što se dešava posle toga je u direktnoj sprezi sa tom činjenicom"

Reditelj Stevan Filipovi? kaže da se ose?a nebezbedno jer smatra da se predstavnici vlasti nisu promenili u odnosu na devedesete i da se radi samo o “jako slaboj šminki”. Jedan od razloga za takvo ose?anje je i ono što se desilo u Savamali, kaže on, gde je poništena pravna država.

Komentarišu?i naslove u dnevnoj štampi gde je glavna vest ranjavanje Predraga Rankovi?a Peconija, kaže da se u Beogradu ne ose?a preterano bezbedno, ali ne zbog takvih stvari.

Ozbiljan razlog da se ?ovek u ovoj državi ose?a nebezbedno je dolazak ljudi na vlast koji su devedesetih govorili da treba ubiti 100 muslimana za jednog Srbina, a sve što se dešava posle toga je u direktnoj sprezi sa tom ?injenicom, naveo je.

Na konstataciju da su mnogi mišljenja da su se ti predstavnici vlasti promenili, Filipovi? kaže da se postavlja pitanje da li je ta promena korenita. Bilo je sasvim dovoljno indikatora da vidimo kakva je ta promena, naveo je.

“To je jako slaba šminka koja prolazi iz možda druga?ijih razloga kod evropskih partnera, ali mi koji smo odrasli sa njima znali smo kako to funkcioniše i vidimo, ja vidim samo neki kontinuitet tih metoda”, naveo je.

U sredu je održana tribina u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu pod nazivom “Slu?aj Savamala: Godinu dana bezakonja”.

Da li ?e Savamala da se stavi pod tepih zavisi od nas koji imamo neke kapacitete i snage da to ponavljamo, rekao je Filipovi?. “Užasno je važno da se ne zaboravi”.

Tu je, kako navodi, poništena pravna država i to je jedan od razloga zbog kojih ?ovek ovde može da se ose?a nebezbedno. Kada do?e do vas, a u tom konfliktu njima ne odgovara, sva pravila padaju u vodu, dodao je.

“To je meni mera toga šta je autoritarna vlast i šta je fokusiranje mo?i u jednom centru. Tu bi trebalo da postoji ?itav niz poluga da gra?ani do?u do ishoda koji je ok, ili da se bar procesuira u nekim razli?itim nivoima takav slu?aj. Ovde vidimo potpuno blokadu”, rekao je.

Kako je dodao, na tom slu?aju se vidi da ne funkcionišu poluge vlasti – policija, tužilaštvo, ali i mediji. “U 95 odsto medija to nije ni tema”, kazao je.

Komentarišu?i stanje u medijima, kaže da su oni klju?ne poluge populista koji i ne bi mogli da vladaju bez njih. “Ono što meni ide posebno na živce je odnos samih ljudi koji izvršavaju te naloge, kada i u kom trenutku oni po?nu da negiraju sebe kao ljudska bi?a, kao gra?ane Srbije i svoju profesiju i da sebe stavljaju službu jednog režima ili jednog ?oveka”, naveo je.

Nisu svi žrtve, svi dele odgovornost i te vaše “kolege”, ozbiljan deo krivice je i na njihovim le?ima, dodaje.

Kaže da se iskreno nada da ?e biti drugog kruga, a da ne veruje agencijama za istraživanje “jer su na neki na?in stavljene u službu vladaju?eg režima”.

Komentarišu?i pojavu Belog Preleta?evi?a, kaže da je dobro to što on može da pove?a izlaznost, da izvu?e neke ljude, i dodaje da je to je posebna ciljna grupa grupa, koja je neopredeljena ili ?e za njega da glasa iz inata.

“Ja nisam za antipolitiku i mislim da je opasna stvar u situaciji gde klizimo ka dikataturi. I mislim da to treba rešavati u politi?koj areni”, rekao je.

(Jelena Petrovi?, N1 / Foto: N1)

Podelite ovu stranicu!