Stefanu Janjiću uručena prva esejistička nagrada Biće i jezik

12 Apr 2016

"Biće i jezik" je nagrada u znak sećanja na filozofa Radomira Konstantinovića

Stefanu Janji?u iz Novog Sada uru?ena je danas nagrada za esejistiku “Bi?e i jezik”, koju, u znak se?anja na Radomira Konstantinovi?a (1928-2011), dodeljuju Savet za o?uvanje misaonog nasle?a tog srpskog filozofa i Zavod za kulturu Vojvodine.

Janji?u je nagradu, u ime Saveta, uru?ila istori?arka Latinka Perovi? koja je kazala da nagrada nosi naziv po najkompleksnijem Konstantinovi?evom delu.

“U našoj opštoj depresiji pojava mladih ljudi kao što je Stefan Janji?, uverena sam, obradovala bi i Radomira Konstantinovi?a”, kazala je Latinka Perovi?.

Stefan Janji? je zahvalio na nagradi, rekao da je ponosan što je prvi dobitnik i dodao da nagrada, zbog svoga naziva, ve? od samog po?etka ima kredibilitet.

“Dijalog, u?enje i saznanje su najve?e brane frazama i svodljivosti”, rekao je Janji?, koji je nagra?en za esej “Svodljivost i fraza”.

Dragan Rokvi?, direktor Gradske biblioteke u Subotici i predsednik Izvršnog odbora Saveta za o?uvanje misaonog nasle?a Radomira Konstantinovi?a, rekao je da je delovanje Saveta doprinelo boljoj kulturnoj klimi u Subotici.

Stefan Janji? je ro?en 1991. godine i diplomirao je i masterirao na Odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. On je prošle godine dobio i NIN-ovu stipendiju za roman u nastajanju.

Njegov nagra?eni rad ?e biti objavljen u ?asopisu Interkulturalnost, koji izdaje Zavod za kulturu Vojvodine.

Odluku o nagradi doneo je žiri u sastavu: Radmila Gligi?, Filip David, Aleksandra ?uri? Bosni?, Svetislav Jovanov, Alpar Lošonc.

Na konkurs su prispela 22 eseja, a žiri je pohvalio još nekoliko radova, koji ?e tako?e biti objavljeni u Interkulturalnosti.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!