Stefanović: Policija rasvetlila sve napade na lokale Albanaca

21 Oct 2014

Na sednici bilo reči i o tome ko je budala a ko nije

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanovi? izjavio je danas u Novom Sadu da je policija “rasvetlila ili na dobrom putu da rasvetli” sve napade na objekte u vlasništvu Albanaca i istakao da je veliki problem za društvo u tome što ve?inu osumnji?enih ?ine maloletnici i mla?i punoletnici.

Ministar je na sednici Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije, koja je održana u Skupstini Vojvodine, rekao da su u proteklih nekoliko dana napadnute 23 radnje u vlasništvu Albanaca, a da je najve?i broj napada, njih šest, zabeležen na podru?ju Policijske uprave Novi Sad.

Stefanovi? je ocenio da su napadi na te objekte posledica provokacije na utakmici izme?u Srbije i Albanije i dodao da prema policijskim podacima nisu u pitanju organizovani napadi.

Skupštinski odbor je usvojio zaklju?ke kojima je osudio napade i zatražio da epilog tih slu?ajeva jasno pokaže odlu?nost države da se obra?una sa slu?ajevima me?unacionalne mržnje.

Odbor je pozvao gra?ane Srbije na uzdrzanost i odgovornost i zatražio od državnih organa da rade više na prevenciji nasilja, posebno me?u mladima jer represija nije dovoljna da se suzbiju takve pojave.

Predsednica Odbora Marija Obradovi? kazala je da je veoma važno da gra?ani Srbije vide da su poslanici jedinstveni u osudi incidenata, bez obzira da li pripadaju pozicionim ili opozicionim strankama.

Zamenik predsednika Odbora Bojan Kostreš upitao je kako je mogu?e da su napadi na objekte u vlasništvu Albanaca kvalifikovani na razli?ite na?ine, odnosno da su neki tužioci to okvalifikovali kao krivi?no delo ošten?ena tu?e imovine, a neki kao krivi?no delo raspirivanja nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti.

On je ocenio da se ovakvi nacionalisti?ki ispadi ponavljaju, jer raniji sli?ni slu?ajevi nikada nisu dobili sudski epilog, što je jasna poruka nasilnicima da se nasilje ne kažnjava.

?lan Odbora Žika Gojkovi? rekao je da su incidenti posledica sistema vrednosti u društvu i dodao da ne treba da se pri?a o tome da li su Albanci izazvali incidente na utakmici, ve? treba da se razgovara o tome kako se mi u Srbiji ponašamo.

?lan Odbora Balša Božovi? rekao je da su tabloidi odigrali veliku ulogu u raspirivanju mržnje jer su vodili ostraš?enu kampanju u kojoj je ceo jedan narod proglašen krivim.

Na?elnik novosadske policije Siniša Radakovi? demantovao je napise u medijima da je vlasniku jedne pekare u Novom Sadu koja je razbijena policija odbila da pruži preventivnu zaštitu i dodao da je patrola ?etiri puta obilazila njegovu pekaru, ali da su de?aci starosti 16 godina uspeli da im pobegnu, da bi na kraju bili identifikovani i privedeni.

?lan Odbora za bezbednost Skupštine Vojvodine Šandor Egereši rekao je da je drustsvo u Srbiji u dubokoj moralnoj krizi, zbog ?ega su mogu?i ovakvi izlivi mržnje, i istakao da je bezbednost gra?ana veoma važna za višenacionalnu sredinu kao što je Vojvodina.

?lan Odbora za odbranu i unutrašnje pioslove Skupštine Srbije Marko ?uriši? rekao je da su incidenti samo posledice, dok su uzroci mnogo dublji i poru?io da ni on ni njegova deca ne žele da žive u društvu koje je puno tenzija i koje u ovakvim situacijama li?i na društvo iz devedesetih godina prošlog veka.

?uriši? je optužio gradske vlasti u Novom Sadu da iz budžeta finansiraju desni?arske organizacije, pa ?ak i one koji veli?aju Ratka Mladi?a.

Na sednici je došlo i do kra?eg sukoba izme?u ministra policije Nebojše Stefanovi?a i Marka ?uriši?a, nakon što je ?uriši? rekao da je osoba koja je uletela u direktrni TV prenos utakmice Srbija – Albanija i vre?ala predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vu?i?a zapravo “budala”, ali da “nisu budale onih 30.000 ljudi”, koji su skandirali isto ono što i ta osoba.

Stefanovi? je konstatovao da to zna?i da ?uriši? odobrava to što je “nekoliko stotina” ljudi na stadionu vre?alo Vu?i?a.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!