Statut Vojvodine 14. oktobra pred poslanicima

12 Sep 2008

Predlog

Predlog novog statuta Vojvodine na?i ?e se pred poslanicima pokrajinskog parlamenta 14. oktobra, a potom ?e biti prosle?en Skupštini Srbije na usvajanje, najavili su danas predsednici Izvršnog ve?a i parlamenta Vojvodine Bojan Pajti? i Šandor Egereši. “Po Ustavu, izrada novog statuta je naša obaveza i bi?e ispoštovan zakonski rok od 90 dana nakon konstituisanja Skupštine Vojvodine da on bude izra?en. On ?e biti bolji od sadašnjeg i omogu?i?e brži razvoj pokrajine”, izjavio je Pajti? na konferenciji za novinare. Prema njegovim re?ima, novi najviši akt Vojvodine ?e biti potpuno u skladu sa Ustavom Srbije, odnosno ne?e i?i “ni iznad, niti ispod njega”. “U izradi ovog dokumenta bili smo ograni?eni ustavnim okvirima, nismo prelazili njegove granice, ali smo zato iskoristili sve mogu?nosti koje on pruža. Statut ?e biti razvojni i u njemu ?e se na?i neke nove pokrajinske institucije, poput ombudsmana”, kazao je Pajti?. Dodao je da nije bitno da li ?e se Izvršno ve?e tako i dalje zvati, ili ?e biti preimenovano u pokrajinsku vladu, ve? su važna šira ovlaš?enja Vojvodine u nizu privrednih oblasti, pre svega u poljoprivredi i saobra?aju.
Pajti? je naveo da je prednacrtom statuta predvi?eno i osnivanje razvojne banke, koja bi predstavljala korak dalje u odnosu na sadašnje aktivnosti Fonda za razvoj i Fonda za kapitalne investicije Vojvodine. Prema re?ima predsednika Izvršnog ve?a Vojvodine bi?e formirani i Savet nacionalnih zajednica i Mešovite republi?ko-pokrajinske delegacije. “Vojvodina ne?e imati svoju policiju, niti sudstvo, jer to Ustav Srbije ne omogu?ava. Naravno da nismo zadovoljni svim ustavnim rešenjima, ali dok on važi moramo ga poštovati”, rekao je Pajti?.
Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši kazao je da je uveren da ?e Ustav Srbije biti promenjen, ali da ne zna kada ?e se to dogoditi. “Revizija Ustava je neophodna zbog usaglašavanja naših propisa s pravnim normama Evropske unije”, rekao je Egereši i dodao da je postojao visok stepen saglasnosti koalicionih partnera tokom izrade nacrta statuta. Egereši je govore?i u ime stranke kojoj pripada, Saveza vojvo?anskih Ma?ara, kazao da bi za tu partiju bilo prihvatljivije da Vojvodina ima zakonodavnu, izvršnu i delimi?no sudsku vlast i da potpuno raspolaže svojom imovinom, ali da je u datim okolnostima postignut “za sve prihvatljiv kompromis”.
U medijima su se ve? pojavile kritike pojedinaca iz narodnja?ke koalicije??? i Srpske radikalne stranke da stavka u prednacrtu statuta Vojvodine prema kojoj se opštine Senta i Kanjiža pripajaju Severno-ba?kom okrugu, predstavlja pokušaj da Demokratska stranka “na mala vrata” uvede teritorijalnu autonomiju u tom delu pokrajine na kojoj je insistirala Ma?arska koalicija. Pajti? i Egereši su opovrgli ovakve tvrdnje i kazali da je to stvar neobaveštenosti pojedinih predstavnika opozicionih stranaka jer taj najviši akt Vojvodine još nije sasvim gotov.
Zamenik predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš rekao je agenciji Beta da je Subotica oduvek bila centar Severno-ba?kog okrugu i da je logi?no da se Senta i Kanjiža u novom Statutu na?u u njemu, jer mu odavno teritorijalno i pripadaju. “Formiranje Severno-ba?kog regiona kojim se te opštine nalaze u Ba?koj je sasvim logi?na stvar”, rekao je Kostreš i dodao da je više od decenije bilo nelogi?no što su Senta i Kanjiža bile pripojene Severno-banatskom okrugu.
Funkcioner Demokratske stranke Srbije Branislav Ristivojevi? ocenio je da je novi Statut Vojvodine strana?ki, a ne pokrajinski akt i da je on potpuno neprihvativ i neustavan, jer je njegov prednacrt morao da pro?e kroz Komisiju za statut Skupštine Vojvodine u kojoj se nalaze i predstavnici opozicije. Ristivojevi? je najavio da ?e DSS izneti svoj predlog statuta Vojvodine i da ?e ga ponuditi na široku javnu raspravu, kao i Komisiji za statut Skupštine Vojvodine
 istivojevi? je najavio da ?e se to desiti ?im vide prednacrt ovog dokumenta “koji je potpuno neprihvatljiv”.
Prema re?ima predsednika Izvršnog Ve?a Vojvodine Bojana Pajti?a u toku su još neke konsultacije koalicionih partnera (DS, SVM, G17 plus i SPS), a za desetak dana ?e biti objavljen u javnim glasilima. Tada ?e po?eti dvonedeljna javna rasprava, ?iji ishod ?e sumirati posebna radna grupa Izvršnog ve?a. Tek posle toga ?e tekst dospeti do nadležnih odbora Skupštine Vojvodine, a poslanici ?e se o njemu izjasniti 14. oktobra. Vladaju?a koalicija u Vojvodini ima ubedljivu, tro?etvrtinsku ve?inu u pokrajinskom parlamentu, ali je za usvajanje kona?nog dokumenta neophodna i ve?ina u Skupštini Srbije.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!