Statut APV dobio podršku Niša

23 Feb 2009

Predsednica Skupštine Srbije Slavica ?uki?-Dejanovi? izjavila je ju?e u Nišu da ?e predlog statuta Vojvodine dobi…

Grb VojvodinePredsednica Skupštine Srbije Slavica ?uki?-Dejanovi? izjavila je ju?e u Nišu da ?e predlog statuta Vojvodine dobiti saglasnost republi?kog parlamenta.
– Davanje saglasnosti na vojvo?anski statut je ustavna obaveza paralamentaraca Srbije. Ovaj akt je i politi?ki zna?ajan jer otvara pitanja regionalizaije drugih delova Srbije – istakla je predsednica republi?kog parlamenta u razgovoru sa novinarima ju?e nakon sastanka delegacija republi?ke i pokrajinske skupštine sa predstavnicima gradske vlasti u Nišu.
Delegaciju parlamenata Srbije i Vojvodine koje su predvodili su predsednici Slavica ?uki? Dejanovi? i Šandor Egereši razgovarala je sa predstavnicima niških gradskih vlasti na ?elu sa gradona?elnikom Milošem Simonovi?em o Predlogu statuta APV. ?uki? Dejanovi? ukazala je da je na sastanku razgovarano i o tome šta statut zna?i “kao model za druge delove Srbije”. Dodala je, me?utim, da je pre stavljanja na dnevni red Skupštine Srbije potrebno da Vlada usaglasi zakon o nadležnostima Vojvodine, te izrazila uverenje da ?e se oba akta pred narodnim poslanicima na?i po?etkom redovnog zasedanja koje startuje u martu.
– Naša obaveza je da damo saglasnost, a da li ?e biti odre?enih tehni?kih izmena pokaza?e ova rasprava – napomenula je i dodala da se “statut Vojvodine donosi u celoj Srbiji, a parlament to treba samo da verifikuje”.
– Najvažnije je da se otvori pitanje demetropolizacije, decentralizacije i regionalizacije Srbije. Centralno pitanje je gde idu naše pare. Zato su potrebne ve?e nadležnosti gradovima i opštinama, a ne zbog ja?anja lokalne vlasti. I ovo je prilika da na pravi na?in pokrenemo tu inicijativu – kazao je Ili?.
Predsednik vojvo?anske Skupštine Šandor Egereši rekao je da na ju?erašnjem sastanku nije bilo re?i o kritikama po kojima statut APV stvara država u državi, kao ni negodovanja zbog odredbi o otvaranju kancelarije u Briselu, ocenivši da je to potvrda da je statut u saglasnosti sa Ustavom. On je kazao da je postignut i dogovor sa ?elnicima Niša da taj grad sa pokrajinskom administracijom u?estvuje u otvaranju zajedni?kog predstavništva u Briselu ?ime bi se i ovoj regiji omogu?io lakši pristup evropskim fondovima.
Egereši je istakao da je klju?no pitanje da li statut menja Srbiju i dodao da je odgovor na to pozitivan “jer se stvaraju pretpostavke za decentralizaciju i regionalizaciju Srbije, što je pretpostavka i bržeg ulaska u EU”.
– Afirmacija autonomije Vojvodine zna?i otklanjanje straha od normalnog života, a mi želimo da otklonimo strah od Vojvodine, jer samo razvijena Vojvodina zna?i i razvijenu Srbiju – podvukao je Egereši i dodao da taj strah šire “nedobronamerni ljudi koji ne žele dobro ni Srbiji ni Vojvodini”.
Gradona?elnik Niša Miloš Simonovi? iz Demokratske stranke izjavio je da vojvo?anski statut ima podršku lokalne vlasti u tom gradu kao i svih narodnih poslanika iz Niša koji su iz stranaka vladaju?e koalicije, a koji su ju?e tako?e prisustvovali sastanku posve?enom predlogu statuta APV. On je potrdio i podršku i u?eš?e grada Niša u otvaranju vojvo?anskog predstavništva u Briselu. Simonovi? je istakao da “fama o statutu ne služi interesu centralne Srbije” ve? da je ovaj akt pretpostavka regionalizacije cele zemlje koja omogu?ava “ravnopravnije uslove za život svih gra?ana”
– Grad Niš nema ništa protiv statuta Vojvodine. Nama je važno da otvorimo i pitanje što skorijeg usvajanja zakona o regionalnom razvoju i zakona o prenošenju nadležnosti na druge gradove u Srbiji a ovaj statut je uvod u decentralizaciju zemlje – ocenio je.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!