STAŠA ZAJOVIĆ: Agresija na Vukovar, zločin o kojem se ne priča

19 Nov 2014

"Smatramo da 23 godine od zločina, ubijanja Vukovara i njegovih stanovnika, ima mnogo toga da se ispostavi današnjim vlastima, kao i ovim prethodnima"

Nevladina organizacija Žene u crnom, kao i svakog 18. novembra, i ove godine izlaze u centar Beograda, ovoga puta u Knez Mihajlovu ulicu, sa transparentima – „Pamtimo Vukovar“. Uz poruke opštinama Žitište i Zrenjanin da dozvole da se spomen plo?ama obeleže mesta na kojima su bili logori Staji?evo i Begejci za zarobljene Vukovarce, kaže za RSE Staša Zajovi?.

„Mi smatramo da 23 godine od zlo?ina, ubijanja Vukovara i njegovih stanovnika, ima mnogo toga da se ispostavi današnjim vlastima, kao i ovim prethodnima. Ta lista je veoma duga?ka, jer od onoga što je trebalo da urade nisu uradili ništa. Prema tom mestu je i odgovornost JNA za agresiju na Vukovar i zbog ?injenice da je ta armija pretvorena u monstruoznu mašineriju baš napadom na taj grad. Ona je, ?ini mi se 1. decembra ’91, stavila pod svoju nadležnost sve paravojne formacije, ?ime se svrstala u red zlo?ina?kih organizacija. I ne samo to, nego je na hiljade prisilno mobilisanih mladi?a iz Srbije zapravo u?inila sau?esnicima u tom strašnom zlo?inu. O zlo?inu o kojem se ne pri?a.”

RSE: Da li ve?ina ljudi u Srbiji danas misli isto što i ’91, da je Vukovar tada oslobo?en ili shvata da je Vukovar ubijan?

Zajovi?: “Jako je teško odgovoriti na to, budu?i da je to pitanje skrajnuto sa dnevnog reda. Poslednja istraživanja su, ?ini mi se, ura?ena pre nekoliko godina. Prema tim rezultatima, 20 posto ljudi u Srbiji misli da je u Vukovaru po?injen zlo?in. Ne znamo da li su stavovi ve?ine promenjeni i pod ?ijim uticajem bi bili promenjeni. Koji su to politi?ki stavovi i vrednosne matrice koji bi uticali na promenu tih stavova?”

Žene u crnom jedine su koje ovog 18. novembra u Srbiji podse?aju da je Vukovar 1991. godine bio punih 87 dana pod opsadom JNA i paravojnih srpskih formacija. kao i da je u tom gradu ubijeno više od 1.000 civila, ranjeno više od 25.000 ljudi, dok su hiljade bolesnih i ranjenih zarobljenika odvedeni u logore u Srbiji.

U saopštenju za javnost, ova antiratna nevladina organizacija se nebrojeno puta obratila opštinskim vlastima Zrenjanina i Žitišta sa zahtevom da se na mestima stradanja i mu?enja u logorima Staji?evo i Begejci postave spomen-plo?e, što bi bio doprinos procesu poverenja i pomirenja, kao i uvažavanju dostojanstva žrtava tih logora i njihovih porodica.

Su?enje za ubistvo više od dvesta zarobljenika i civila hrvatske nacionalnosti koji su streljani na poljoprivrednom dobru Ov?ara završeno je sramno niskim kaznama u Ve?u za ratne zlo?ine Okružnog suda u Beogradu. Na sli?an na?in je presu?eno i u Haškom tribunalu “vukovarskoj trojci”, što je nesumnjivo doprinelo minimiziranju uloge JNA za zlo?ine u Hrvatskoj i posebno za urbicid u Vukovaru. Revidirana presuda Haškog tribunala Šljivan?aninu i drugima predstavljala je ujedno i uvredu vukovarskih žrtava i njihovih preživelih srodnika/ca – isti?u Žene u crnom.
(Branka Mihajlovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!