Stantić: Još postoje opštine sa brdom papirologije

15 Mar 2012

Potpuno je nezamislivo da se u 21. veku, bez ozbiljnih informaciono-komunikacionih tehnologija, nešto ozbiljnije uradi

Potpredsednik Vlade Vojvodine Tomislav Stanti? izjavio je danas da u Vojvodini još uvek postoje lokalne samouprave koje se, umesto na informacione tehnologije, oslanjaju na “brdo papirologije”, što otežava organizaciju rada u tim samoupravama.

„Kod jednih lokalnih samouprava informaciono-komunikaciona tehnologija veoma je prisutna, dok je kod drugih i dalje prisutno brdo papirologije, a organizacija veoma teško funkcioniše”, kazao je Stanti? na predstavljanju Strategije pra?enja i upravljanja razvoja informaciono-komunikacionih sistema.

Ocenio je da je potpuno nezamislivo da se u 21. veku, bez ozbiljno ustrojenih informaciono-komunikacionih tehnologija, nešto ozbiljnije uradi.

Prema njegovim re?ima, zadatak Vlade Vojvodine je da u narednih pet godina standardizuje nivo infomacionih tehnologija na nivou lokalnih samouprava.

Milan Paroški iz Uprave za zajedni?ke polove pokrajinskih organa rekao je da je osnovni cilj Strategije da se optimizuju investicije u informatici, da se objedine javne nabavke i da se omogu?i brži i ujedna?eniji razvoj i bolja saradnja lokalnih samouprava, kao i njihova saradnja sa pokrajinom.

Ciljevi su i poboljšana dostupnost javnih servisa gra?anima i privrednicima, jednošalterski sistem, odgovaraju?i portali i servis’, naveo je Paroški.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!