Šta se to dešava sa Mađarskom, Rumunijom, Srbijom…

08 Aug 2012

Orban u Mađarskoj, Ponta u Rumuniji, ex-radikali u Srbiji. Kakve ćemo posledice gledati?

Petnaestog marta, na državni praznik u Ma?arskoj, pristalice predsednika ma?arske vlade slave svog idola. Taj konzervativni nacionalista na taj dan održao je govor ispred stotinu hiljada pristalica koje su ga slavile kao svog mesiju. „Sloboda zna?i da mi odre?ujemo pravila našeg života, ono šta je važno, a šta nije. Nije nam potreban vodi? za magarce. Ne želimo da Ma?arska bude kolonija,“ poru?io je Orban (na slici gore).

Bila je to najava borbe protiv kriti?ara u zemlji i inostranstvu. Orban ve? dve godine vodi vladu i za to vreme Ma?arsku je ve? temeljno promenio. Publicista Paul Lendvaj ovako ocenjuje Orbana: „On je fudbaler koji stalno daje golove. Netolerantan je, talentovan i željan vlasti.“

Na sva klju?na mesta u politici i društvu, Orban je postavio ljude od poverenja. Menja zakone o medijima, a na stotine novinara je otpušteno. Zakonodavna mašinerija radi kao podmazana, njegova vlada donosi na stotine zakona, a parlament je osu?en da sve to samo gleda, pošto je dvotre?inska ve?ina za njegovu stranku Fides. Zakonom pokušava da preuzme kontrolu i nad Nacionalnom bankom.

Neuspeli referendum u Rumuniji

?ini se da je Orban postao „nosilac baklje“ za jugoisto?nu Evropu. Rumunski socijaldemokrata Viktor Ponta gotovo doslovno preuzima re?nik iz Budimpešte, pogotovo kada je re? o kritikama iz Nema?ke povodom neuspelog referenduma kojim je Ponta hteo da svrgne svog protivnika Trajana Baseskua sa predsedni?kog položaja: „I u Nema?koj narod glasa o politi?kim odlukama. Da li je to samo Nemcima dozvoljeno, dok mi Rumuni na to nemamo pravo? Da li smo li mi možda kolonija?“

Predsednik Basesku je zaprepaš?en: „Vlada se predstavila pred celim svetom u najgorem svetlu. Gde ima u demokratskoj državi, da se pravila referenduma naknadno menjaju?“

Sporni zakon o Narodnoj banci Srbije

I za novu vladu u Beogradu važi deviza: u?imo od Ma?arske. Podlogu za novi, krajnje sporni zakon o Narodnoj banci dala je vlada u Budimpešti. Kriti?ari strahuju da taj zakon omogu?ava srpskoj vladi pristup emisionoj banci i rezervama deviza. Nova šefica banke Jorgovanka Tabakovi? pokušava da otkloni sve sumnje: „Onako kako mi je ?ast da me je predložio predsednik Nikoli?, predsednik Srbije i svih gra?ana, isto tako mi je draga i kvalifikacija koju je dao gospodin Aleksandar Vu?i? kada je rekao, hajde da vidim ko ?e Jorgovanku Tabakovi? da natera da štampa novac ili da troši devizne rezerve. To ne mislim da je u interesu gra?ana Srbije i u interesu svih nas. Srbija je iznad svih nas…“

Ipak, razlika izme?u Srbije i Ma?arske je slede?a: uprkos svemu, Srbija želi u Evropsku uniju. Ali, to ?e sada, po svemu sude?i, i?i još teže. Pregovori sa Me?unarodnim monetarnim fondom u svakom slu?aju ?e biti složeniji.

(Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!