Šta će biti sa “Dnevnikom”?

21 Jun 2010

Jedna od opcija je da se podnese tužba protiv VAC-a zbog neispunjavanje ugovornih obaveza. Opcija je i stečaj u preduzeću "Dnevnik Vojvodina pres" jer je dug tog preduzeća od 2003. godine dostigao 3,2 miliona evra

Upravni odbor novosadskog holdinga Dnevnik analizira?e na sutrašnjoj sednici ispunjenje ugovornih obaveza medijskog koncerna VAC (WAZ) u preduze?u “Dnevnik Vojvodina press”, koje izdaje dnevni list Dnevnik, potvr?eno je danas agenciji Beta.
Prema najavi uprave holdinga Dnevnik, preispita?e se ugovorne obaveze VAC-a koje su se prilikom osnivanja firme “Dnevnik Vojvodina pres” 2003. godine odnosile na izgradnju nove štamparije, preuzimanje izme?u 80 i 100 radnika holdinga i socijalni program od tri miliona evra za višak zaposlenih.
VAC je obezbedio 1,5 milion evra za socijalni program za višak zaposlenih u holdingu Dnevnik i neodrživa je teza da “VAC ima vlasni?ki udeo od 55 odsto u ‘Dnevnik Vojvodina presu'”, rekao je agenciji Beta ?lan uprave holdinga Dnevnik koji ne želi da mu se objavi ime.
Prema njegovim re?ima, to zna?i da VAC nema ni pravo da pregovara sa tre?im licem o preuzimanju 55 odsto udela u “Dnevnik Vojvodina presu”, jer zbog neispunjavanja ugovornih obaveza ne može raspolagati tolikim udelom.
kako je naveo, Upravni odbor nije obavešten o nameri VAC-a da proda vlasni?ki udeo, iako holding Dnevnik po ugovoru ima pravo pre?e kupovine.
Kako saznaje agencija Beta, jedna od opcija je da uprava holdinga Dnevnik predloži da se podnese tužba protiv VAC-a zbog neispunjavanje ugovornih obaveza. Opcija je i ste?aj u preduze?u “Dnevnik Vojvodina pres” jer je dug tog preduze?a od 2003. godine dostigao 3,2 miliona evra.
Osniva? Akcionarskog društva holdinga Dnevnik je Skupština Vojvodine koja je i vlasnik 45 odsto preduze?a “Dnevnik Vojvodina pres”.
Kako tvrde u upravi holdinga, sporno je preostalih 55 odsto udela u vlasništvu jer se medijski koncern VAC 2003. obavezao da ?e ste?i pravo na taj vlasni?ki udeo samo ako ispuni ugovorne obaveze.
VAC je sredinom prošle nedelje najavio da se povla?i iz Srbije. Pored vlasni?kog udela u preduze?u “Dnevnik Vojvodina pres”, VAC ima i udeo u begradskoj Politici, a potražuje i deo Ve?ernjih novosti.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!