Srebrenica: Načelnik opštine Ćamil Duraković podnio ostavku

27 Sep 2015

Došlo je do suštinskog mimoilaženja između skupštine i mene kao načelnika po pitanju Doma zdravlja i generalno politike, kazao je Duraković

Na?elnik opštine Srebrenica ?amil Durakovi? podnio je ostavku. Razlog su previranja oko Doma zdravlja.

“Ono što je mene šokiralo jeste da na u toj Skupštini gubim podršku bošnja?kih stranaka, prvenstveno potpredsjednika lokalnog SDA. Bez mog znanja dešava se da se lokalni SDA, jedan odbornik iz SDP-a i dva odbornika iz Stranke za BiH priklanjaju incijativi SNSD-a, njihovoj inicijativi da Dom zdravlja pripada njima. Da jedna takva institucija pripada stranci je zaista zabrinjavaju?e. Ona pripada gra?anima, a moju inteligenciju još više vrije?a da se ti što su napravili ovu frku ne lije?e u Srebrenici“, kazao je Durakovi? za Al Jazeeru.

Za ponedjeljak su zakazani i mirni protesti gra?ana ispred zgrade opštine u Srebrenici, a gra?ani daju punu podršku Durakovi?u.

Nakon što je danas u Srebrenici smijenjen direktor JZU Dom zdravlja Nenad Miloševi?, grupa gra?ana je pozvala Srebreni?ane na mirne proteste.

Mirni protesti

Podsje?amo, na 23. redovnoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica od 23. septembra teku?e godine Miloševi? je smijenjen.

Za vršioca dužnosti direktora izabran je Aleksandar Jovanovi? trenutno zaposlen kao rendgen tehni?ar i sjednica je prekinuta.

Protiv je bio na?elnik opštine Srebrenica ?amil Durakovi?.

Iz tih razloga za ponedjeljak su zakazani mirni protesti gra?ana ispred zgrade opštine u Srebrenici.

“Zaustavimo uništavanje i plja?ku Srebrenice”, poru?ili su gra?ani u pozivu te istakli punu podršku Durakovi?u.

On se proteklih dana borio za ponovno uvo?enje bosanskog jezika u Prvoj osnovnoj školi u Srebrenici i u školama širom bosanskohercegova?kog entiteta Republika Srpska.

Od po?etka ove školske godine u školama širom RS-a umjesto izu?avanja bosanskog jezika, potencira se “bošnja?ki”, ili “jezik bošnja?kog naroda”.

?amil Durakovi? ro?en 18. januara 1979. godine u Srebrenici. Jedan je od preživjelih žrtava genocida koji su putem ‘Marša smrti’ u julu mjesecu 1995. godine stigli do Tuzle.

Nakon toga je sa svojom porodicom izbjegao u Sjedinjene Ameri?ke Države gdje je završio Fakultet pravosudne uprave i savjetne psihologije.

Tamo je stekao i pet godina radnog iskustva u oblasti pravosudne uprave.

Povjerenje gra?ana

U aprilu 2005. godine vratio se u Srebrenicu sa željom da iskoristi ste?ena znanja i doprinese povratku u svoju zajednicu.

Do 2008. godine je radio u Administrativnoj službi opštine Srebrenica na upravljanju Centrom za pružanje usluga gra?anima, te kao savjetnik na?elnika opštine za me?unarodne odnose.

Od 2008. godine je vršio funkciju zamjenika na?elnika opštine Srebrenice sve do smrti Na?elnika opštine Osmana Sulji?a u martu 2012. godine, kada je preuzeo dužnost na?elnika.

Na opštinskim izborima 2012. godine kao nezavisni kandidat za na?elnika opštine Srebrenica dobio je povjerenje gra?ana Srebrenice.

(Al Jazeera)

Podelite ovu stranicu!