Srebrenica: ‘Čekam ga 22 godine’

11 Jul 2017

U Memorijalnom centru obavljena je kolektivna dženaza za 71 Bošnjaka, ubijenog u genocidu jula 1995. godine

U Memorijalnom centru obavljena je kolektivna dženaza za 71 Bošnjaka, ubijenog u genocidu jula 1995. godine. Najmla?a žrtva koja je danas ukopana je Munib Salki?, koji je imao samo 15 godina. Sa današnjom dženazom u Memorijalnom centru Poto?ari ukopano je 6.575 identifikovanih Bošnjaka iz Srebrenice i osam susjednih opština.

Pored jednog od 71 tabuta sa posmrtnim ostacima ubijenih Srebreni?ana, poredanih pred musalom, kle?i Emina, sestra ubijenog Muniba Salki?a.

Munib je najmla?a je žrtva kojoj je danas klanjana dženaza. Imao je samo 15 godina, kada je ubijen. Njegova sestra Emina starija je godinu dana.

“?ekam ga 22 godine. Svaki dan sam zamišljala kako mi dolazi, a nikako da do?e. Sad kad smo skupa, nikome ga ne dam”, iskreno ?e Emina.

Munib se od porodice rastao na današnji dan, prije 22 godine. Tada su se posljednji put vidjeli.

“Bio je visok i nije smio da ide sa nama. Majka je govorila da ga preobu?emo u žensko i da ga sakrijemo. Imala sam i sestru, bila je policajka, ali je i ona ubijena. Ubijen mi je i otac. Brata sam tražila 22 godine, dosadila sam više ljudima koji istražuju grobnice. Uvijek su mi govorili da nema još ništa, a sad kad ima, ne dam brata nikome”, kroz suze pri?a Emina.

Najstarija žrtva koja je danas ukopana u Memorijalni centar je Alija Salihovi?. Volio je Srebrenicu i nije htio da je napusti do posljednjeg dana, kaže k?erka Fadila Redžematovi? koja sada živi u Plavu.

“Moj otac nije želio da iza?e iz Srebrenice. Vojnici su ga prisilili da do?e u Poto?are. Tu se susreo sa mojom majkom. Prilikom transporta žena iz Poto?ara, moj otac je odvojen i odveden u nepoznatom pravcu. ?ekali smo 22 godine da do?emo do ovoga ?ina”, kaže Fadila.

Jedna k?erka Alije Salihovi?a sada živi u Švedskoj, a petoro unuka u nekoliko zemalja svijeta. Vahid je djedu na dženazu došao iz Amerike.

“Živim u Njujoruk, ali, evo danas sam ovdje da odam dužnu poštu svom djedu. Dugo smo živjeli u nadi, živjeli sa njom, ali napokon smo do?ekali tužnu, ali i lijepu vijest – djed je prona?en. To je zaista tužno, ali je sada lijepo kad znamo da djed ima svoj mezar i da tu možemo do?i, da budemo uz njega”, rije?i su Vahida.

Alija Krdži? iz sela Osma?e ukopao je danas oca. I sam je preživio strahote rata.

“Zarobljen sam 1993. godine. Bio sam u nekoliko logora i pred kraj rata sam razmijenjen. Moj otac je krenuo šumom ka Tuzli, ali se nije uspio spasiti. Nakon 22 godine neizvjesnosti, ukopao sam ga i sada znam gdje mi je otac”, kaže Alija Krdži?.

Na posljednji, vje?ni smiraj, brata je danas ispratio Mevludin Jahi? iz okoline Bratunca.

“Od mog brata prona?ene su samo tri kosti. To sam znao i prošle godine, kada je identifikovan, ali nisam pristao na dženazu – ?ekao sam da se prona?e bar još koja kost, ali nije uspjelo. Sada sam odlu?io da mu klanjam dženazu i da znam gdje mu je mezar. Još tragam za jednim bratom, ali, nema nikakvih vijesti”, kaže Mevludin.

Saosje?anje prema žrtvama izrazila je danas ameri?ka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack.

“I danas sam ovdje u ime naroda i Vlade Sjedinjenih Ameri?kih Država da bismo izrazili trajnu podršku i trajnu posve?enost žrtvama srebreni?kog genocida. Ostajemo posve?eni da se zadovolji pravda za žrtve, a njihovoj djeci obezbijedi bolja budu?nost”, istakla je Cormack.

I pored svega što se ovdje dogodilo, još ima negatora genocida.

“To je genocid i nema tog suda koji može suditi umesto nas. Nadam se da ?e se ovde u najskorije vreme pojaviti predstavnici Srbije i Republike Srpske koji treba da budu sposobni da urade ono što samo oni mogu i umeju”, poru?io je ?edomir Jovanovi? iz Liberalno-demokratske partije Srbije.

Sa istorijom se moramo suo?iti, ako želimo da imamo budu?nost, ukazuje predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad ?anak.

“Mi zbog toga godinama tražimo da srebreni?ka tragedija u?e u udžbenike u Srbiji i da se o njoj u školama otvoreno govori. Ali, govoriti o žrtvama, zna?ilo bi govoriti i o onima koji su to proizveli. Znamo da takvih još uvek ima u politi?kom životu u Srbiji”, naveo je ?anak.

Direktor Memorijalnog centra Poto?ari Mersed Smajlovi? podsje?a da je sa današnjim danom u Memorijalnom centru Poto?ari ukopano 6.575 žrtava genocida.

“A još oko 200 žrtava je, na zahtjev ?lanova porodica, ukopano na drugim lokacijama, odnosno u mjesnim i porodi?nim mezarjima”, rekao je Smajlovi?.

(Sadik Salimovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!