SRĐAN ŠUŠNICA: Dodik je spreman postaviti policiju na granicu Republike Srpske

04 Oct 2016

"Ne bi me iznenadilo da Rusija preko Dodika destabilizira Balkan"

Smion, dalekosežan i zabrinjavaju?i, ali iznimno zanimljiv scenarij mogu?ega zna?enja Dodikova referenduma u RS razvio je u intervjuu za naš list Sr?an Šušnica, politi?ki i kulturološki analiti?ar iz Banja Luke, poznat po svojoj nesmiljenoj, temeljitoj i kriti?koj anatomiji šovinizma koji vlada svim vidovima javnoga života u Republici Srpskoj. Šušnica, ro?eni Banjalu?anin, obavio je jedinstvenu i preciznu analizu današnjega javnog prostora u svom gradu, koja je pokazala da je u javnome prostoru poslijeratne Banja Luke potpuno izbrisano svako kolektivno sje?anje na prijeratno vrijeme, od antifašisti?kog naslje?a grada, do njegova višestoljetnoga uvriježenog viševjerskog i višenacionalnog zajedni?kog života.

Sr?an Šušnica jedan je od najkvalitetnijih i najhrabrijih kriti?ara nacionalisti?koga uništenja BiH mla?e generacije, i zato smo ga zamolili da za naš list komentira ?injenicu da je Milorad Dodik, usprkos protivljenju me?unarodne zajednice, ipak uspio organizirati i provesti referendum, te što bi ta ?injenica mogla zna?iti BiH i Europu u budu?nosti.
– Ovim referendumom, elita koja vodi Rrepubliku Srpsku i svi koji je podržavaju prešli su Rubikon. Demonstrirali su i proveli kao politi?ki fakat pravo Republike Srpske na samoopredjeljenje. Pravo na referendum o najvažnijim statusnim državotvornim pitanjima osnovni je dio prava na samoopredjeljenje, i to jedino pravo koje RS kao politi?ka zajednica nije dobila u Daytonu. Referendum je bio neka vrst osvajanja toga prava. To je jako ozbiljan pravno politi?ki cilj koji, istina, nema izravnih pravnih posljedica, ali ima itekako važne politi?ke posljedice. S kulturološkog stanovišta, to je prvi poslijeratni ?in nacionalisti?ke mobilizacije srpskog naroda. Njime je politi?ka elita kolektivizirala nelegitimnu i nenelegalnu odluku, i time svoju volju prikazala kao volju naroda. To što je ta »volja« naroda izražena kroz apsolutno nekontrolirani referendumski proces, koji se ni?im ne može provjeriti ni potvrditi, i za koji postoje velike sumnje da je namješten te da je izlaznost od 55 posto dobivena nejasnim i sumnjivim radnjama, nitko ne?e ni gledati ni razmatrati.

Novi referendumi

Što referendum može zna?iti u geopoliti?kom smislu, s obzirom na o?ito ja?anje Rusije?
– Geopoliti?ki gledano, Dodik i politi?ka klika u RS uspjeli su uvu?i narod u svoje avanture. Politizirali su jednu opasnu odluku. Dodik Rubikon nije prešao sam. Za ruku su ga vodili njegovi osobni politi?ki mentori u Rusiji, i to zato što je on svoj oplja?kani novac ondje sakrio. Dodik ovisi o Rusiji, sudbina njega osobno i njegove obitelji ovisi od Rusije, jer je ondje skrio svoje nekretnine i investicije. Dodik ovime u neku ruku, možda, zara?uje i osigurava azil, u slu?aju da stvari ne budu išle kako je zamislio. Srbija, pak, drži se kao netko tko ga nije vodio za ruku, ali mu je briše vlažne cipele. Rusija definitivno ima cilj Zapadu pokazati da je relevantna sila i relevantan faktor, i to vidimo na cijelome prostoru od Baltika, preko Crnog mora, do Balkana i Levanta. Ne bi me iznenadilo da Rusija preko Dodika i sadašnje garniture destabilizira Balkan, ne u smislu otpo?injanja nekog novog op?eg rata, jer za to nema kapaciteta, nego kroz pravno-politi?ke odluke koje ?e se ticati statusa RS-a i novih referenduma. Prije svega, mogu? je referendum o odbacivanju nadležnosti suda i tužiteljstva BiH kojim bi se Dodik zaštitio od kaznenog progona po bilo kojoj osnovi. Tako?er, mogu? je novi referendum o statusu RS, kao samostalne, cjelovite i neovisne države unutar Bosne i Hercegovine – ne, dakle, još o otcjepljenju, nego o osamostaljenju, ali u okviru BiH. Taj bi referendum zasigurno bio pra?en nekim vojnim, sigurnosnim i ekonomskim aranžmanom, u kojemu bi se RS branila, izolirala, postavila policijske punktove na entitetsku liniju…

Uistinu mislite da je to mogu?e?
– Da, mislim da je mogu?e, i to u sljede?e dvije, tri godine, budu li Rusi gurali stvari, kao što upravo rade. Apsolutno ništa ne govori da oni to nisu u stanju u?initi, da ne kane ili ne žele. S druge strane, u Republici Srpskoj postoji oko pet tisu?a dobro naoružanih pripadnika MUP-a RS. U posljednjih godinu dana njima je kupovana oprema i oružje. »Podebljan« je status specijalne jedinice RS, jedinice za podršku, u kojoj je blizu tri stotine pripadnika. Radili smo istraživanje: postoji oko sedamdeset ultranacionalisti?kih i rusofilskih, proruskih organizacija – kulturnih, ekstremisti?kih, propagandnih, medijskih… – koje jako dobro mobiliziraju ljude, i vjerujem da u RS nije problem skupiti pet tisu?a mladih koji bili spremni prosvjedovati i sudjelovati u bilo kakvom obliku zaštite tog samostalnog puta koji Dodik vodi. Tu je i Srbija, s kojom RS dijeli granicu. Ekstremni su elementi tamo, oni su spremni i bili su na prosvjedima u Bajinoj bašti i drugim mjestima uz granicu. Bio je ondje i Šešelj, bili su i pripadnici ekstremisti?ke organizacije Dveri iz Srbije. Mislim, tako?er, da je vojno-obavještajni aparat Srbije pun relikata Miloševi?eva režima. U njemu je mnogo proruskih kadrova, od samog na?elnika generalštaba vojske Republike Srbije nadalje.

Pasivna opozicija

Iz ovoga što govorite o?ito je da se uop?e ne slažete s lakonskom tezom da je referendum bio tek predizborna Dodikova igra da se pridobiju glasovi na sutrašnjim lokalnim izborima u BiH? Vi mislite da je to ozbiljan strateški državotvorni projekt?
– Pa Dodik i bez referenduma može namjestiti izbore. On drži unutrašnje poluge za dobijanje izbora, upravlja cijelim administrativnim aparatom RS. Oko trideset tisu?a obitelji egzistencijalno ovisi o entitetskoj administraciji. Pomnožite to s tri, dobivate gotovo sto tisu?a glasa?a. Dodik drži umirovljenike, sve radikalne grupe, mo?ne medije… Opozicija prakti?no ništa ne radi. Dakle, ne bih rekao da zbog pobjede na lokalnim izborima mora s uobi?ajene retorike prije?i na ve?e i ambicioznije akcije poput referenduma. Naravno, njemu ?e referendum pomo?i na izborima i omogu?it ?e mu momentum za pobjedu, ali ne vjerujem da je referendum organiziran samo zbog izbora. Uostalom, Dodik bi ispao pobjednik ?ak i da je morao odustati od referenduma. ?ak i da referendum uistinu jest zabranjen, on bi mogao re?i: »Eto, mi smo nastojali u?initi sve za srpski narod, ali ovi nam opet nisu dali«, tko god ti »ovi« bili, od »Sarajeva« do »me?unarodne zajednice«. Poja?ao bi antizapadni i antiameri?ki sentiment. On je, štoviše, mogao i sam tako odigrati: mogao je samoinicijativno odustati od referenduma, pa izjaviti da to ?ini zbog zabrane Ustavnog suda od 17. rujna. A, eto, nije, išao je do kraja. ?ini mi se da je Dodika vodila logika ‘sad il’ nikad’. Zašto se sve ovo doga?a baš kada je Amerika zaokupljena izborima, a Europa puca po šavovima… Sljede?i su izbori 2018., i nitko ne zna kakva ?e tada biti situacija. Ovo je, tako?er, vrijeme kada je BiH u zapadnim krugovima dobila neku vrst užurbanog pozapadnjenja, od NATO-ova plana za prevenciju ruske invazije i ubrzanja puta u NATO, pa do odobrenja kandidature za EU i sve ?eš?eg spominjanja pre?aca za ulazak u EU. Rusi su, s druge strane, shvatili da su zakasnili sprije?iti priklju?enje Crne Gore NATO-u. Zapazite ovaj detalj: od Gibraltara pa do ruske baze u Siriji, samo još jedan mali komadi? morske obale ostao je izvan NATO-saveza – jedanaest kilometara bosanskohercegova?ke obale u Neumu. Samo još Bosna i Hercegovina, strateški vrlo važna zemlja, nije još u okrilju NATO-a. Mislim da su Rusi tu vrlo »pametno« zaklju?ili da moraju požuriti. S druge strane, približavanje Rusije i Turske ovdje se apsolutno može vidjeti kroz odnos kriminalno-mafijaških organizacija Bakira Izetbegovi?a i Milorada Dodika. Prije tri, ?etiri mjeseca tužiteljstvo i cijela sarajevska politi?ka scena imali su Dodika na nišanu zbog Pavlovi? banke i nekretnina u Srbiji. ?ekao se samo mig Bakira Izetbegovi?a, koji je kontrolirao ovaj tjedan smijenjenog tužitelja Salihovi?a, pa da Dodik bude uhapšen. To se nije dogodilo. Ubrzo nakon toga, Izetbegovi? je vlastitim potezima omogu?io da RS od Me?unarodnog monetarnog fonda dobije tranšu kredita bez kojeg bi RS u nekoliko sljede?ih mjeseci teško platila javne obveze, od pla?a do mirovina. Nije li to ?udno: danas, poslije referenduma, spominju se sankcije Dodiku i RS, a taj je novac zapravo upla?en još prije referenduma, i njime je Dodik referendum i platio! To su paradoksi u kojima vidim koordinirano djelovanje ruske i turske diplomacije, jer nema sumnje da se Dodik konzultira s Rusima, a Izetbegovi? s Turcima.

Rusija bi mogla poslati trupe u RS

Vratimo se u Bosnu. Ako je prije?en Rubikon, kakve ?e to posljedice imati za svakodnevicu, za odnose me?u ljudima? Kakva je, uostalom, moralna poruka ovog referenduma, u entitetu ?ija je policija po?inila genocid u Srebrenici, i u zemlji sa stotinu tisu?a ubijenih i milijun raseljenih u ratu?
– Doga?a se ambivalentan proces koji me tako?er podsje?a na po?etak devedesetih: s jedne strane imate ljude koji prosvjeduju protiv rata i govore: »Pa ne možemo ratovati, mi smo komšije, kumovi, prijatelji…«, dok s druge strane politika vrlo rigidno i agresivno kr?i put s sukobu i ratu. Imate gra?ane, grupe, nevladine organizacije, aktiviste, ljude koji su okusili rat i koji ne žele imati ništa više s njim. Svi oni uporno govore da se ratovati ne treba i ne smije, i da postoje mirni na?ini da se svi sadašnji problemi prevazi?u bez velikih sva?a – treba naprosto ukloniti sadašnju politi?ku elitu, pravno, politi?ki, parlamentarno, svim dijapazonom demokratskih i legitimnih politi?kih sredstava. S druge strane, ista ta elita huška na rat i sukobe iz svojih osobnih interesa i održavanja na vlasti svojih trabanata s tajkunske i kriminalne scene.

Rat velikih razmjera ne smatrate mogu?im jer, kako kažete, za njega nema kapaciteta – naprosto, nema više dovoljno oružja?
– Da, ne može više biti rata kakav je bio, s frontovima, sa stalnim ratnim djelovanjima, a i zato što su Rusija i Turska daleko od bosanskohercegova?ke granice… Ne može se, primjerice, dogoditi ono što se dogodilo u Južnoj Osetiji, Abhaziji ili u Gornjem Karabahu. Rekao bih da Rusiji i Dodiku nije cilj rat, nego pravne akcije, kao što je najnoviji Dodikov zahtjev Ustavnom sudu, kojim želi osporiti 1. ožujka kao dan nezavisnosti BiH. Dodik, rekao bih, želi situaciju držati nestabilnom, na rubu rata, sljede?ih nekoliko godina. To Rusiji treba, jer ona još koju godinu ne?e biti u stanju, recimo, na poziv vlade RS poslati avion s trupama na vojni aerodrom Mahovljani. Ali tko može garantirati da to ne?e biti sposobna 2018.?

Takav scenarij smatrate zamislivim, ?ak ostvarivim?
– Zašto ne? Rusija svoje jedinice ima u Pridnjestrovlju, koje je od Rusije odvojeno nekoliko stotina kilometara. Pridnjestrovlje tako živi na strogoj periferiji, kao neka vrsta istodobne kolonije i Rusije i Europe. Ne vidim problem da se tako nešto ostvari. Dodik je to, uostalom, demonstrirao 2014., kada su u Banja Luku navodno došli ruski umjetnici. Nisu to biil nikakvi umjetnici, nego devedeset bivših pripadnika specijalne jedinice federalne službe sigurnosti, koji su poslije deaktivacije i umirovljenja otišli u privatne zaštitarske službe ruskog oligarha Olega Serdarova. S njima su bili još aktivni instruktori ruske specijalne jedinice. Bili su u kasarni u Banja Luci, i radili obuku s ljudima. Ta je informacija sto posto potvr?ena, i to iz policije Republike Srpske. S njima je bilo i petnaestak pripadnika ruske vojske, koji su izvodili folklorne plesove, a bilo je i nešto umjetnika. Oni su tada izašli na Trg Krajine, glavni trg u Banja Luci, i to u petorkama: ?etvorica bivših pripadnika tih ruskih službi s jednim pripadnikom specijalne jedinice Republike Srpske. Bila je to neka vrsta demonstracije sile, i to u subotu, dan uo?i izbora u BiH. Zna?i, Dodik je ve? tada, prije dvije godine, pokazao da je mogu? scenarij koji opisujem. Ne znam zašto ljudi takav rasplet smatraju nemogu?im: ako vam sleti pedeset vojnika bez oznaka, a pretpostavlja se da su ruski, što to zna?i? Možemo li o?ekivati bombardiranje? Zašto dolaze? To unosi nemir me?u ljude. Zasad, odigran je remi, ali remi u korist Rusije. Ali, to je skoro šah-mat. Skoro šah-mat.

(Boris Paveli?, Novi list)

Podelite ovu stranicu!