Srbiji preti crni šengen

15 Dec 2011

Izvestilac Evropskog parlamenta Tanja Fajon ukazuje da je za Srbiju "u atmosferi koja danas vlada u EU, situacija opasna"

Izvestilac Evropskog parlament za viznu iberalizaciju Tanja Fajon kaže da postoji opasnost da se za Zapadni Balkan ponovo uvedu vize zbog lažnih azilanata. Ona je ukazala da se zemljama ?lanicama EU “veoma žuri” i da je za Srbiju “u atmosferi koja danas vlada u EU, situacija opasna”.

Fajon je dodala da se u okviru evropskih institucija upravo vode razgovari o mehanizmu suspenzije bezviznog režima.

“Re? je o mehanizmu suspenzije koji je predložila Evropska komisija u junu ove godine. To je bila reakcija na talas svih lažnih azilanata koji su putovali u Belgiju, Švedsku, Luksemburg, Nema?ku…”, rekla je Fajon.

Prema njenim re?ima, ako to bude usvojeno, zemlje ?lanice ?e imati mogu?nost da nekoj “tre?oj” zemlji, ne samo sa zapadnog Balkana, suspenduju bezvizni režim najpre na pola godine, zatim da produže na devet meseci i kona?no da se zemlja stavi na “crnu” šengensku listu.

“U utorak su o tome razgovarali ministri unutrašnjih poslova zemalja ?lanica. Taj isti dokument postoji i u Evropskom parlamentu, u nadležnom Odboru za gra?anske slobode, pravosu?e i unutrašnje poslove. Istovremeno, Odbor za spoljne poslove da?e svoje mišljenje”, rekla je ona.

Fajon je navela da je Evropska komisija, izme?u ostalog, predložila da broj azilanata može da se pove?a najviše 50 odsto u odnosu na prosek u poslednjih šest meseci pre uvo?enja viza. Novi mehanizam bi mogao da stupi na snagu, kako je rekla, kada bude dogovoreno o svim detaljima i oni budu usvojeni u Parlamentu i Savetu.

“Pretpostavljam, tokom slede?e godine. Zemljama ?lanicama se veoma žuri”.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!