Srbiji ne prete vize

21 Dec 2011

U graničnoj policiji kažu da je broj zahteva za azil u EU smajen i da nema opasnosti od ponovnog uvođenja viza za Srbiju. Pojačana je kontrola putnika na izlazu iz naše zemlje

Broj zahteva za azil u zemljama Evropske unije osetno je smanjen u ovoj godini u odnosu na 2010. i u ovom trenutku nema opasnosti od ponovnog uvo?enja viznog režima za Srbiju, izjavio na?elnik Uprave grani?ne policije Nenad Banovi?.

Banovi? je rekao da je u 2010. bilo 17.715 zahteva za azil u zemljama EU koje su podneli srpski državljani.

 “U 2011. ?e taj broj biti oko 7.500. Može se zaklju?iti da je došlo do osetnog pada”, precizirao je Banovi?.

U ovom trenutku ne postoji opasnost od ponovnog uvo?enja viza za Srbiju. Da?emo sve od sebe u narednom periodu da se otkloni i smanji bilo kakva nedoumica oko toga da li Srbiji mogu biti uvedene vize, istakao je Banovi?. Kao mere koje se preduzimaju on je naveo poja?anu kontrolu putnika na izlazu iz Srbije ka zemljama u zoni šengena i poja?an rad na prikupljanju podataka o organizatorima putovanja, turisti?kim agencijama, prevoznicima i pojedincima, u cilju spre?avanja zloupotreba vizne liberalizacije.

Banovi? je naveo da je Uprava kriminalisti?ke policije prekontrolisala rad oko 40 turisti?kih agencija i privatnih prevoznika, ali da nisu utvr?eni elementi organizovanosti koji bi vodili zloupotrebama.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!