Srbija – stid od antifašizma

14 Dec 2011

Donošenje Zakona o rehabilitaciji kojim se na mala vrata uvodi i rehabilitacija saradnika nacističkih okupatora iz Drugog svetskog rata argument je u prilog tezi da se Srbija stidi sopstvenog antifašizma…

Sociolog Mirko ?or?evi? kaže da ne treba da ?udi to što Srbija tako sporo napreduje ka Evropskoj uniji, jer se EU upravo temelji na tradicijama antifašizma, dok kod nas postoji širok politi?kih partija i razli?itih javnih institucija, koje ne kriju svoje antievropsko raspoloženje.

„To našu situaciju u Srbiji ?ini još paradoksalnijom, još manje shvatljivom. Izgleda da smo se mi zagubili u prostoru i u vremenu i da ne prepoznajemo ni blisku prošlost, a malo znamo i o daljoj prošlosti ove zemlje, ?ija se istorija falsifikuje. A mi nesumnjivo imamo i svetle stranice u istoriji. Li?no mislim da je ta istorija zaslužila bolja od ovoga što sada imamo u vladi i oko vlade i u institucijama“, navodi ?or?evi?.

Politikolog Pavel Domonji kaže da je apsurdna ?injenica da se Srbija stidi sopstvenog antifašizma.

„Srbija je jedna potpuno dezorijentisana, izgubljena i nesre?na zemlja. To je valjda jedina zemlja u Evropi koja se stidi svog antifašizma, dakle stidi se onog najboljeg u njenoj modernoj politi?koj istoriji, kada je baš zahvaljuju?i partizanskom antifašizmu ona bila u samom špicu evropske povijesti i potpuno ravnopravna, egal i al pari sa najmodernijim evropskim narodima“, podse?a Domonji.

Istorijski revizionizam opasan po region

Književnik Filip David kaže da je kod nas sve više prisutan istorijski revizionizam, koji nije opasan samo za samu Srbiju, ve? i za odnose u regionu:

„Jer, ako vi rehabilitujete Dražu Mihajlovi?a, a ?etništvo je u poslednjim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije ponovo postalo primer zlo?instva, onda jako zaoštravate odnose i sa Bosnom i Hercegovinom i sa Hrvatskom. Samim tim su i pomirenje i saradnja sve dalje i dalje. I zato je to nešto što je vrlo opasno“, smatra David.

Mirko ?or?evi? navodi da su u istoriji Srbije postojali brojni svetli primeri antifašizma, koji su sada potpuno gurnuti na marginu.

„Mi smo imali patrijarha Gavrila Doži?a, ube?enog antifašistu, koga su Nemci uhapsili ?im su okupirali Jugoslaviju. On je bio nepopravljivi antifašista. A danas smo u situaciji da se tog antifašizma stidimo. I ne samo da se stidimo i brišemo tu stranicu iz naše novije istorije, nego je dopisujemo plejadom kvislinga“, kaže ?or?evi?.

Duh palanke vodi ka fašizaciji

 
Filip David dodaje da je kod nas na delu filozofija palanke, baš kao iz dela nedavno preminulog Radomira Konstantinovi?a, koja u krajnjoj instanci može da proizvede i otvoreni fašizam.

„To je strah od spoljnog sveta, zatvaranje, ksenofobija, mi smo sami sebi dovoljni, svet nas mrzi jer smo bolji od celog sveta, itd. A sve to vodi jednoj vrsti fašizma. Jer fašizam i nacizam mogu da postoje u mnogo razli?itih oblika i prilago?avaju se razli?itim situacijama“, navodi David.

Podse?anja radi, u proteklih nekoliko godina vlasti u Srbiji propustile su da se pojave na obeležavanju godišnjice osloba?anja Aušvica i na Velikoj antifašisti?koj paradi u Moskvi. Poslednji u nizu simboli?nih udaraca antifašizmu zadali su lopovi koji su u spomen-parku Šumarice kod Kragujevca, koji je posve?en žrtvama fašizma, ukrali ?ak i – ve?ni plamen!

 (Doj?e vele)

Podelite ovu stranicu!