Srbija potpisala da će uvesti krivično delo nezakonito bogaćenje funkcionera pa odustala

09 dec 2017

Iako je najavljivan, nema ni zakona o ispitivanju porekla imovine

„Za Srbiju je zanimljivo to što Konvencija UN protiv korupcije poziva države članice da u svoj pravni sistem uvedu krivično delo nezakonito bogaćenje, odnosno znatno uvećanje imovine javnog funkcionera ili službenika koje on ne može razumno objasniti s obzirom na njegova zakonita primanja“, izjavio je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.

Prema njegovim rečima, namera da Srbija uključi ovo krivično delo u svoje zakone je iskazana u Nacionalnoj strategiju za borbu protiv korupcije iz 2013, ali su prvo rokovi probijeni, a zatim je i sama namera relativizovana. Bez odgovora je ostao i apel Transparentnosti Srbija ministarstvima pravde i finansija i čitavoj Vladi Srbije da se jasno izjasne po ovom pitanju.

„Dodatnu konfuziju su donele najave donošenja Zakona o ispitivanju porekla imovine u premijerskim ekspozeima iz 2016. i 2017, čiji je sadržaj i dalje nepoznat i čije se donošenje ne predviđa ni u Akcionom planu za poglavlje 23 EU integracija ni u antikorupcijskoj strategiji“, rekao je Nenadić.

Kada je reč o borbi protiv korupcije i ulozi represivnih organa, ne može se zaobići kontekst primene strateških dokumenata, a pre svega Akcionog plana za poglavlje 23 EU integracija Srbije. Tu se, s jedne strane, govori o otklanjanju političkih uticaja na tužilaštvo i sprečavanju curenja informacija, a s druge o tome da je potrebno obezbediti efikasno gonjenje korupcije, uključujući i onu na visokom nivou.

„Međutim, ne možemo biti zadovoljni, ne samo time koliko se ovi planovi realizuju, već ni time šta je sve u njih ušlo. Volja za promenom stanja se može pokazati i na jednostavan način. Na primer, u vezi sa otklanjanjem političkog uticaja na pravosuđe, Vlada i Skupština mogu da demonstriraju u praksi volju za promenom ponašanja i pre nego što dođe do bilo kakvih promena Ustava“, rekao je Nenadić.

On je dodao da bi to mogli da učine simboličkim gestom, da ministarka pravde i predsednik skupštinskog odbora za pravosuđe prestanu da učestvuju na sednicama Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Pored toga, treba ohrabriti inicijative koje dolaze unutar samih pravosudnih tela, kao što su nedavna oglašavanja Poverenika za samostalnost u DVT povodom dva slučaja pritiska na tužilaštvo.

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obeležava se 9. decembra, jer je na taj dan Generalna skupština UN 2003. godine otvorila za potpisivanje Konvenciju UN protiv korupcije (UNCAC), najpotpuniji globalni dokument te vrste.

(Autonomija/Beta) 

Podelite ovu stranicu!