Srbija na 86. mestu po korupciji

01 Dec 2011

Srbija je zabeležila pad indeksa percepcije korupcije sa 3,5 koliki je imala u protekle dve godine, na 3,3 koliko je zabeleženo u 2011. godini

Srbija je nazadovala na godišnjoj listi organizacije Transparensi internešnel i sada se nalazi na 86. mestu sa indeksom percepcije korupcije od 3,3, saopštila je danas organizacija Transparentnost Srbija.

Srbija je zabeležila pad indeksa percepcije korupcije sa 3,5 koliki je imala u protekle dve godine, na 3,3 koliko je zabeleženo u 2011. godini, navodi se u godišnjem izveštaju Transparensija.

Srbija se prošle godine nalazila na 78. mestu po indeksu percepcije korupcije.

Kao glavne probleme Srbije, predstavnici Transparentnosti naveli su nedovoljnu reformu pravosu?a, kršenje antikorupcijskih zakona, vaninstitucionalnu mo? politi?kih stranaka koja uti?e na rad javnog sektora, netransparentan proces donošenja odluka, nepotrebne procedure i nedovoljne kapacitete organa koji vrše nadzor nad primenom zakona.

Od zemalja bivše SFRJ najbolje je plasirana Slovenija koja se nalazi na 35 mestu sa skorom od 5,9, Hrvatska i Crna Gora dele 66 mesto, Makedonija je na 69. mestu, dok je BiH lošija od Srbije i sa indeksom 3,2 nalazi se na 91. mestu.

Predsednik  Transparentnosti Srbije Vladimir Goati je istakao da visok stepen korupcije onemogu?ava ekonomski razvoj i da upravo zemlje sa malim indeksom percepcije imaju “endemsku korupciju”.

Goati je na konferenciji za novinare naveo da je jedino dobra vest što Srbija ima isti indeks percepcije korupcije kao jedna zemlja ?lanica EU – Bugarska.

Ove godine rangirane su 183 zemlje sa rasponom indeksa od jedan do deset. Indeks 10 zna?i da u zemlji nema korupcije, a jedan da je zemlja prožeta korupcijom.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!