Srbija je pred građanskim ratom

13 Oct 2010

Retko ko je spreman da kaže da je u pitanju najobičnija demonstracija najordinarnijeg fašizma, u vidu falangi koje su teledirigovane sa raznih uticajnih mesta

Te to su mladi, izgubljeni ljudi, te oni se tako ne bi ponašali samo da je više posla i perspektive, te oni su odrasli u izolaciji, te oni su zavedeni, te oni su huligani a huligana ima svugde u svetu… I sve su to ta?ne dijagnoze za varvare koji su palili Beograd i ?enovu. Ali, problem je u tome što je ovde re? o poludijagnozama o polusvetu, koje su – kao i sve poluinformacije – veoma opasne.

A retko ko je spreman da se “odvaži” i da kaže da je to, brate mili, najobi?nija demonstracija najordinarnijeg fašizma, u vidu falangi koje su teledirigovane sa raznih uticajnih mesta: iz profašisti?kih politi?kih stranaka, iz akademskih fotelja, ispod crnih mantija, iz razli?itih službi i agencija…

Neodgovorno je i opasno praviti se blesav pred ?injenicom da su te horde zla na “spontane proteste” u Beograd došle organizovano, dobro naoružani, pripremljeni, sa lancem komandovanja. Neodgovorno je i opasno praviti se blesav pred ?injenicom da su oni u zgradama crkava pronalazili uto?išta. U tim zgradama funkcionisali su i pravi štabovi odakle se komandovalo ratom koji se vodio na gradskim ulicama. Neodgovorno je i opasno praviti se blesav pred ?injenicom da bezbednosne službe nisu obavile svoj deo posla. Niko normalan ne može da poveruje da nisu imali obaveštajne podatke o kontejnerima prepunim cigala, kamenja i betonskih blokova, o autobusima koji su stizali u Beograd “iz unutrašnjosti”…

Fašizam kao otrovni mulj

Srbijansko društvo se guši u glibu fašizma a ono što se dešavalo na ulicama Beograda ali i ?enove jeste zapravo generalna proba nekog budu?eg (skorašnjeg) državnog udara. Državnog udara na slabu, gotovo nepostoje?u državu. Na državu i njene strukture u kojima još uvek sede Miloševi?evi kadrovi, koji su li?no odgovorni za nepojamna zla koja su po?injena u Bosni, na Kosovu, u Hrvatskoj… Na poraženu i poniženu državu. Na državu kojoj podhitno trebaju i lustracija i denacifikacija, jer u suprotnom države ne?e biti. Jer ?e u suprotnom sve to zlo koje se u društvu koncentrisalo poput otrovnog mulja i ušlo u sve njegove sedimente, neminovno dovesti do gra?anskog rata u Srbiji. A u takvom sukobu fašisti ?e pobediti i sve ?e li?iti na “Veliki narodni odisaj” s kraja 19. veka kada su radikali, “nošeni narodnom voljom” na kolac nabijali, palili, klali, silovali i ubijali tadašnje “naprednjake” (koji nemaju baš nikakve veze sa ovim današnjim Nikoli?evim “naprednjacima”, koji su, u stvari, što re?e Teofil Pan?i?, tek “le?eni radikali”).

Nije, dakle, pitanje da li ?e ti zlikovci pobiti sve što im se na?e pod nožem. Jer nema sumnje da ho?e! To su isti oni zlikovci iz devedesetih, oja?ani novim, podmla?enim falangama koji ništa drugo i ne znaju sem da ubijaju, pale, siluju i nakon svega toga da plja?kaju.

Nije važno prezivaš li se ?in?i? ili Tadi?

Ako je Demokratska stranka do sada i imala iluziju da poseduje svevlast u ovoj zemlji, valjda su sada kona?no skontali da nisu ni blizu toga. Valjda ?e kona?no shvatiti da je doma?im fašistima zaista potpuno svejedno prezivaš li se ?in?i? ili Tadi? pa makar bio i akademikov sin. Valjda ?e zatražiti pomo? spolja jer sami ne mogu da se obra?unaju sa zlom, i jer se nikad i nigde nijedno ljudsko društvo nije „samoinicijativno“ denacifikovalo. A ako nastave da koketiraju sa fašizmom, ako nastave da se busaju u patriotske grudi, demokrate ?e potpisati smrtnu presudu i sebi i nama. Nama, koji smo i deset godina nakon “demokratskih promena” i dalje u neverovatnoj manjini. Nama, koji živimo u društvu koje i dalje ve?inski mrzi Albance, Rome, gejeve, lezbejke. Društvu, koje je spremno da u budu?nosti isto tako strastveno mrzi i brkate, i bradate, i cvikeraše, i plavuše, i ?elave… Društvu, koje je ogrezlo u mržnji. Društvu, koje je postgenocidno i u ?ije ime su po?injeni najstrašniji zlo?ini na tlu Evrope posle Drugog svetskog rata. Društvu, koje je opasno kao tempirana bomba.

Tako smo opet postali glavna vest u svetskim medijima. I opet po zlu, naravno. Sada ?e verovatno fudbalska reprezentacija biti suspendovana iz kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. I to i jeste bio cilj paljenja ?enove. A se?ate se u kojim vremenima se dešavalo da ovdašnja fudbalska reprezentacija ne igra me?unarodna takmi?enja? Se?ate li se tih vremena, kada je FK Obili? harao Srbijom? Nemojte ni trenutka sumnjati da fašisti žele baš u ta vremena da nas vrate. Izolacija je njihovo prirodno okruženje.

Evo, ?itam sada kako je potpredsednik Vlade Srbije Božidar ?eli? najavio da ?e sve ekstremisti?ke grupe biti zabranjene, ali nije precizirao kada. Rekao je još i da su “neredi” u Beogradu i u ?enovi “jalov i neuspeo pokušaj antievropskih snaga da spre?e evropski put Srbije”. Da ironija bude ve?a, sve to je ?eli? rekao na forumu “Ka Evropskoj uniji: Italija i Srbija, strateško partnerstvo”. A nije ?eli? rekao šta ?e jalova država da preduzme povodom svih tih “neuspelih pokušaja”.

Ja ose?am tugu i bes zbog svega. A da li se vi plašite? Ako se ne plašite, vreme je da po?nete, jer imate razloga za to.

Dinko Gruhonji?

Podelite ovu stranicu!