Srbija i dalje sanja podelu Bosne i Hercegovine?

22 Feb 2013

"Srbija bi morala revidirati svoju regionalnu politiku, ali istinski a ne deklarativno. U tom slučaju bi brže ušla u Evropsku Uniju"

Da li je Srbija promenila svoj stav prema Bosni i Hercegovini, ili je i dalje jaka nacionalisti?ka matrica koja suštinski negira postojanje te susedne države?

Kopredsednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov za Doj?e vele kaže da je, nažalost, nacionalisti?ka i hegemonisti?ka matrica i dalje dominantna. “To sigurno živi još uvek u glavama nekih ljudi, ali ljudi koji nažalost imaju i mo?”, kaže Popov.

Prema njegovim re?ima, nevolja je u tome što i dalje postoji i živi matrica da je zapravo Bosna i Hercegovina neka vešta?ka tvorevina i da bi najprirodnije stanje stvari bilo da se Republika Srpska izdvoji i da se završi onaj proces koji je zapo?et ratovima iz devedesetih godina prošlog veka, to jest da se zaokruže “srpske zemlje”.

“To se može potkrepiti kroz prakti?nu politiku, kroz ono što rade zvani?ne vlasti, i one koje su bile i ove koje su sada, koje nekriti?ki podržavaju predsednika Republike Srpske Dodika. Koji malo-malo pa dovodi u pitanje opstanak BiH”, smatra Popov.

On ocenjuje da normalizacija odnosa na relaciji Beograd-Sarajevo nije daleko odmakla, niti te?e s nekim entuzijazmom. “To je naša realnost i o?ito da taj duh i dalje živi. I dalje kao da postoji svest o mogu?em pripajanju RS Srbiji”, kaže Popov.

Neki bi još uvek da crtaju mape po Balkanu…

Nekadašnji bosanskohercegova?ki politi?ar Muhamed Abadži? tako?e smatra da zvani?na Srbija nije odustala od “crtanja mapa” po Balkanu.

“Nažalost, zvani?na Srbija nije odustala od toga. Ova nova vlast to je i prakti?no pokazala, kroz izjave predsednika Srbije Nikoli?a o Srebrenici i o daljoj budu?nosti BiH, koju on ne vidi. A da je više zdravog razuma kod ljudi koji odlu?uju u Srbiji, onda bi im bilo jasno da bi njihov ispravniji stav prema BiH i njima više pomogao. Drugim re?ima, Srbija bi morala revidirati svoju regionalnu politiku, ali istinski a ne deklarativno. U tom slu?aju bi brže ušla u Evropsku Uniju”, ocenjuje Abadži? za Doj?e vele.

Prema njegovim re?ima, Bosni i Hercegovini se može pomo?i, i od strane Srbije i od strane Hrvatske, kao i od drugih, ukoliko se budu poštovale njene institucije, u kojima ravnopravno sede predstavnici i jednog, i drugog, i tre?eg naroda.

Dejtonski sporazum kao “luda?ka košulja”

Abadži?, me?utim, kriti?ki govori i o ulozi me?unarodne zajednice u izgradnji funkcionalne bosanskohercegova?ke države.

“Me?unarodna zajednica kaže: evo, dogovorite se vi, što god se vi dogovorite, mi ?emo poštovati. Ali, Dejton je luda?ka košulja, koju – vidim – sada nažalost pokušavaju navu?i i Kosovu… I nikada se ne?emo mo?i dogovoriti u BiH da se pomaknemo dalje, ako je uslov da se dogovaramo u okvirima Dejtonskog sporazuma. Nema funkcionalne BiH u takvim uslovima, a to zna?i da nismo sposobni ni za EU”, ocenjuje Abadži?.

Aleksandar Popov slaže se sa Abadži?em i kaže da je me?unarodna zajednica mogla u?initi daleko više za BiH, a na prvom mestu je mogla da uti?e da se napravi Ustav BiH, koji bi od nje napravio funkcionalnu državu.

“Prema tome, ogroman greh leži i na me?unarodnoj zajednici. Naravno, ne treba skidati greh sa naših ple?a, jer on jeste dominantan. Ali, ni me?unarodna zajednica nije nevina”, poru?uje Popov.

On upozorava na ?injenicu da je opala podrška stanovništva pridruživanju Evropskoj Uniji. “Zna?i, može se desiti da ljudi kažu: dobro, EU je jako daleko, idemo mi onda svojim putem. U tom slu?aju onda ne mora biti baš onaj dobar scenario…”, kaže Popov.

Bosanski rat Dobrice ?osi?a

I Popov i Abadži? govorili su u Novom Sadu na promociji knjige Muhameda Mujki?a “Bosanski rat Dobrice ?osi?a”, na kojoj su, zajedno sa autorom, govorili o ulozi javnih delatnika poput ?osi?a u pripremi rata u Bosni i Hercegovini. Popov je tom prilikom oštro kritikovao ?osi?a i rekao da ljudi poput njega moraju odgovarati za proizvodnju rata, pošto su ideje poput ?osi?evih “pokrenule horde plja?kaša, zlo?inaca i ubica”.

A autor knjige Muhamed Mujki? rekao je na promociji da je njegova knjiga “samo protest protiv negiranja BiH, koja postoji 1.000 godina”. “Bosna je preživela stotine režima, prežive?e i ove sada. Nemamo mi zemlju, zemlja ima nas”, kazao je Mujki?.

(Deutsche Welle) 

Podelite ovu stranicu!