SPO: Put ka funkcionalnoj autonomiji

02 Apr 2009

– SPO je načelno zadovoljan nacrtom zakona o nadležnostima Vojvodine, ali podržava i predloge Izvršnog veća z…

– SPO je načelno zadovoljan nacrtom zakona o nadležnostima Vojvodine, ali podržava i predloge Izvršnog veća za izmenu i dopunu tog nacrta – rekao je poslanik u Skupštini Vojvodine Milan Đukić na konferenciji za novinare Pokrajinskog odbora SPO-a, juče u Novom Sadu. – Smatramo da će nacrt zakona tada biti kompletan dokument koji u ovom trenutku zadovoljava ono što su interesi građana Vojvodine.

SPO “insistira” i na donošenju zakona o javnoj svojini, koji će u skladu s Ustavom definisati položaj svojine Republike, autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava. Taj zakon, dodao je Đukić, morao bi i da uvaži “legitimna prava ljudi kojima, po nekom zakonu o restituciji, imovina treba da bude vraćena”. SPO smatra da bi “bilo dobro” da se donese i zakon o prihodima APV koji će odrediti vrstu, obim i dinamiku priliva prihoda za ostvarenje poverenih nadležnosti.

Za SPO je važno da se u nacrtu zakona o nadležnostima APV nađu i pokrajinski zavod za statistiku, davanje pokrajinske saglasnosti u oblasti enegretike za izgradnju malih objekata, odnosno elektrana do 4-5 megavata, kao i da se uvrsti naknada za korišćenje šuma, što, inače, u tekstu nije predviđeno.

– Nadamo se da posle donošenja sveobuhvatnog zakona o nadležnostima, zakona o svojini, te zakona o prihodima, možemo govoriti o funkcionalnoj autonomiji – kazao je Đukić.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!