SPO: Put ka funkcionalnoj autonomiji

02 Apr 2009

SPO je na?elno zadovoljan nacrtom zakona o nadležnostima Vojvodine, ali podržava i predloge Izvršnog ve?a za izmenu i dopunu tog nacrta – rekao je poslanik u Skupštini Vojvodine Milan ?uki? na konferenciji za novinare Pokrajinskog odbora SPO-a, ju?e u Novom Sadu. – Smatramo da ?e nacrt zakona tada biti kompletan dokument koji u ovom trenutku zadovoljava ono što su interesi gra?ana Vojvodine.

SPO “insistira” i na donošenju zakona o javnoj svojini, koji ?e u skladu s Ustavom definisati položaj svojine Republike, autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava. Taj zakon, dodao je ?uki?, morao bi i da uvaži “legitimna prava ljudi kojima, po nekom zakonu o restituciji, imovina treba da bude vra?ena”. SPO smatra da bi “bilo dobro” da se donese i zakon o prihodima APV koji ?e odrediti vrstu, obim i dinamiku priliva prihoda za ostvarenje poverenih nadležnosti.

Za SPO je važno da se u nacrtu zakona o nadležnostima APV na?u i pokrajinski zavod za statistiku, davanje pokrajinske saglasnosti u oblasti enegretike za izgradnju malih objekata, odnosno elektrana do 4-5 megavata, kao i da se uvrsti naknada za koriš?enje šuma, što, ina?e, u tekstu nije predvi?eno.

– Nadamo se da posle donošenja sveobuhvatnog zakona o nadležnostima, zakona o svojini, te zakona o prihodima, možemo govoriti o funkcionalnoj autonomiji – kazao je ?uki?.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!