SPO: Dulić da stane na put građevinskoj mafiji

17 Jan 2012

SPO smatra da će do pravog zamaha u domaćem građevinarstvu doći tek po suzbijanju građevinske mafije i poziva nadležnog ministra Olivera Dulića da stane na put zloupotrebama

Vojvo?anski odbor Srpskog pokreta obnove (SPO) ocenio je danas da ?e do pravog zamaha u doma?em gra?evinarstvu do?i tek nakon suzbijanja gra?evinske mafije i pozvao nadležnog ministra Olivera Duli?a da stane na put zloupotrebama.

SPO je u saopštenju za javnost naveo da nije re? samo o sumnjivim investitorima koji višestruko prodaju stanove ili uopšte ne zapo?inju gradnju, ve? i o ljudima iz državnog aparata koji im u tome svesrdno pomažu.

„Re? je o pravosudnim organima, policiji, inspekcijama i javnim preduze?ima koja izdaju dozvole, a ne treba zaboraviti ni jedan broj agencija za promet nekretnina“, naveo je SPO.

Ta stranka je podsetila da se pred sudovima u Srbiji trenutno nalazi više desetina hiljada slu?ajeva ovakve vrste, a Novi Sada zauzima neslavno drugo mesto u državi po broju prevarenih gra?ana, koje su gra?evinski investitori doveli do ruba egzistencije.

„Zbog toga pozivamo ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Olivera Duli?a da uloži svoj autoritet za zapo?injanje sveobuhvatne akcije širom Srbije kojom bi se u potpunosti stalo na put gra?evinskoj mafiji i našlo rešenje za obešte?enje ošte?enih gra?ana“, navodi se u saopštenju.

SPO je naveo i da smatra da bi gra?anima koji su prinu?eni da sami završe zapo?ete objekte investitora, jer je samo u Novom Sadu 70 ovakvih zgrada, država trebala da omogu?i popuste prilikom pribavljanja dodatne dokumentacije i pla?anja svih preostalih dažbina.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!