SPO: Centralna vlast favorizuje Beograd na račun Novog Sada

12 Nov 2010

I ovaj primer pokazuje da centralne vlasti imaju daleko manje razumevanja za probleme i potrebe građana koji žive izvan prestonice, a da se glas celokupne političke scene Novog Sada „veoma slabo čuje u Beogradu”.

Srpski pokret obnove (SPO) pozdravio je danas odluku Skupštine grada Beograda, kojom je prestonica Srbije, uz prethodno dobijenu saglasnost republi?ke vlade, preuzela osniva?ka prava nad nekoliko društvenih i javnih preduze?a, ali je ocenio da je to još jedan dokaz nejednakog tretmana Beograda i Novog Sada.

Skupština Beograda ju?e je donela odluku o preuzimanju osniva?kih prava nad preduze?ima PKB, Zoološki vrt grada Beograda, EDB – javno osvetljenje i EDB – izgradnja, za šta je dobila podršku od Vlade Srbije.

SPO je podsetio da je odavno pokrenuo inicijativu da se Novom Sadu vrate osniva?ka prava nad Društvenim preduze?em Novi Sad-Gas i ocenio da ista stvar treba da se uradi i sa preduze?em Termoelektrana-toplana.

Ta stranka je u saopštenju za javnost navela da je re? o preduze?ima od vitalnog zna?aja za životni standard Novosa?ana, odnosno o preduze?ima koja su i pravljena prevashodno za Novosa?ane, a kojima se godinama upravlja iz Beograda.

SPO je podsetio da je pre dve godine ta inicijativa, koju su potpisali predsednici gotovo svih odborni?kih grupa u Skupštini grada Novog Sada, upu?ena na adresu republi?kog premijera, ali do danas nije stigao nikakav odgovor na nju.

U saopštenju se ocenjuje da i ovaj primer pokazuje da centralne vlasti imaju daleko manje razumevanja za probleme i potrebe gra?ana koji žive izvan prestonice, a da se glas celokupne politi?ke scene Novog Sada „veoma slabo ?uje u Beogradu”.

„Za nas u novosadskom odboru SPO, Novi Sad je oduvek bio najvažniji, glavni grad, i ne možemo se pomiriti sa ovakvim ignorisanjem i nipodaštavanjem interesa Novosa?ana od strane najviših državnih organa”, piše u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!