Šper: I dalje ćemo snimati filmove poput filma Albanke su naše sestre

29 Jun 2017

"Napadi i pretnje nas neće pokolebati"

Novinar Darko Šper, koautor dokumentarnog filma “Albanke su naše sestre”, izjavio je da je cilj ekstremista koji su nedavno u Medija centru u Nišu pretili smr?u i fizi?kim nasiljem njemu, publici i projektnom timu bio “da nas ubiju u pojam i izmrcvare” i poru?io da ga to ne?e zaplašiti da i ubudu?e radi na filmovima sa sli?nom tematikom.

“U?estvujem u snimanju ovakvih filmova jer te pri?e iz devedesetih godina prošlog veka moraju da se ispri?aju, pošto je nacionalisti?ka manipulacija gra?anima i dalje veoma jaka”, rekao je Šper sino? na tribini u Kikindi, nakon projekcije filma “Albanke su naše sestre”.

On je kritikovao Radio-televiziju Srbije jer nije želela da emituje dokumentarce iz serijala “Stvarni ljudi – stvarna rešenja”, iako je re? o filmovima ?iji je cilj da doprinesu normalizaciji odnosa izme?u Srbije i Kosova, kroz pri?e takozvanih obi?nih ljudi.

Šper je ocenio da to pokazuje da RTS nije javni servis, jer ne prepoznaje javni interes.

U okviru projekta “Stvarni ljudi – stvarna rešenja”, koji je podržala Evropska unija, objavljeno je ukupno 11 istraživa?kih ?lanaka i snimljeno pet dokumentarnih filmova: “Albanke su naše sestre”, “Kosovo, nazdravlje!”, “Tucovi? i drugi”, “Indirekt” i “Big bend Kosovo”.

Nosilac projekta bilo je Nezavisno društvo novinara Vojvodine, a partneri na projektu bili su BIRN Kosova i ForumZFD Srbija.

Jedna od protagonistkinja filma Mia David kazala je na tribini da su dokumentarni filmovi poput filma “Albanke su naše sestre” veoma zna?ajni. “Verujem da je kapilarno prenošenje informacija nešto što je naša budu?nost i naš zadatak”, kazala je Mia David.

Povodom napada na ekipu filma u Nišu, ona je rekla da država može da zaštiti gra?ane, samo je pitanje da li to ho?e. “Možda smo živeli u zabludi da je bolje nego što jeste i ?ini mi se da smo sada svesniji gde živimo nego što smo bili”, rekla je Mia David.

Albanke su nase sestre plakatNovinar Željko Bodroži? ocenio je da film “Albanke su naše sestre” predstavlja svedo?anstvo o vremenu koje smo potpuno zaboravili.

Prema njegovim re?ima, tokom devedesetih godina gra?ani Srbije su imali hrabrosti da iza?u na ulicu i da protestuju protiv ratova, uprkos represiji Miloševi?evog režima.

“Mene naro?ito zabrinjava, a i ovaj film je pokazao, da se tada moglo skupiti mnogo ljudi na ulicama, a da danas to nije slu?aj”, rekao je Bodroži?.

Ocenio je da Srbiju danas vode “mra?njaci” iz devedesetih godina prošlog veka. “Ovi danas su najve?i profesionalci u politi?kom organizovanju u Srbiji, ali isto to se može re?i i za mnoge fašisti?ke pokrete u istoriji: zna se ko je glavni šef, ko je šef u gradu, selu…”, ocenio je Bodroži?.

Doma?ini projekcije filma i tribine u ateljeu Tera (Terra) bili su nedeljnik “Kikindske” i Centar za podršku ženama iz Kikinde.

Filmovi serijala “Stvarni ljudi – stvarna rešenja” su, svim, zainteresovanim medijima besplatno dostupni za prikazivanje. Nezavisno društvo novinara Vojvodine poziva zainteresovane medije da se pridruže promociji vrednosti filmova ovog serijala.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!