Specijalni tužilac: Ruski nacionalisti organizovali rušenje vlasti u Crnoj Gori

06 Nov 2016

Generalni plan organizovane kriminalne grupe je bio da se Crna Gora zaustavi na evroatlantskom putu

Bezbjednosne strukture Crne Gore otkrile su da je formirana kriminalna organizacija na teritoriji Crne Gore, Srbije i Rusije, sa ciljem vršenja krivi?nog djela terorizma u no?i izbora 16. oktobra.

Organizatori ove kriminalne grupe bili su nacionalisti iz Rusije koji su pošli od zaklju?ka „da se vlast u Crnoj Gori na ?elu sa Milom ?ukanovi?em ne može promjeniti na izborima, te da je treba nasilno srušiti“, saopštio je Specijalni tužilac za organizovani kriminal i terorizam Milivoje Katni? na pres konferenciji.

Generalni plan organizovane kriminalne grupe je bio da se Crna Gora zaustavi na evroatlantskom putu, a posebno da se sprije?i ulazak u NATO, konstatovao je Katni?.

Prvobitni plan kriminalne organizacije je bio da se u 23 ?asa u?e u Skupštinu i zauzme parlament, formiraju novi organi vlasti.

„Kako ste ?uli ranije, pra?eno je svakodnevno kretanje premijera Mila ?ukanovi?a, bilo je planirano da on bude uhapšen i da se to fotografiše. Postojao je i dodatni plan terorista, ako prethodni ne uspije. Organizatori su predvidjeli i bili su spremni da likvidiraju premijera Crne Gore“, rekao je Katni? dodaju?i da je kriminalna organizacija planirala da, osim ljudstva sa teritorije Crne Gore i Srbije, ubaci novo posebno obu?eno ljudstvo sa teritorije drugih država. Bilo je planirano ubacivanje 50 ljudi, za koje je bilo obezbje?eno 50 automatskih pušaka, municija i 50 pištolja.

„Njih 50 su obu?eni tako, da mogu pružiti otpor 2000 policajaca, koliko se ra?unalo da Crna Gora može mobilisati i staviti u upotrebu. Postoje dokazi da je oružje postojalo i namjenjeno za Crnu Goru, kao i njegovo kretanje. Sve to postoji u spisima predmeta“, naveo je Katni?.

„U pripremi terora, dva lica iz nacionalisti?kih struktura Rusije su pozvali odre?eno lice, koje je okrivljeno u ovom krivi?nom predmetu, iznijeli mu plan i tražili da ga realizuje kroz angažovanje ve?eg broja ljudi koji bi u?estvovali po ta?no odre?enim pravilima i zadacima“, rekao je Katni?.

Dodao je da postoji osnovana sumnja da je u nasilno rušenje vlasti u Crnoj Gori uklju?ena jedna politi?ka struktura iz Crne Gore. „Postoji osnovana sumnja da bi jedno lice iz te politi?ke strukture, po izlasku na binu u 23 ?asa, preuzelo rukovo?enje ili komandovanje ?itavom strukturom: teroristima, politi?arima i gra?anima i organizovalo nasilni ulazak u Skupštinu Crne Gore”, naveo je Katni? ne govore?i o kojoj se konkretnoj li?nostima radi i iz koje politi?ke strukture.

Na pitanje da li su organizatori teroristi?kih akata iz Rusije povezani sa državnim institucijama te zemlje, Specijalni tužilac Katni? je rekao da za sada nema nikakvih dokaza da je država Rusija involvirana u ovaj slu?aj, ali da postoje dokazi o organizatorima kao ruskim nacionalistima. Radi se o dvije osobe koje su država Srbija i njene bezbjednosne strukture imale pod nadzorom, ?iji identitet Katni? nije saopštio.

Specijalno tužilaštvo radi na daljem prikupljanju dokaza i otkrivanju svih lica koja su u?estvovala u pokušaju sprovo?enja teroristi?kih akata kako bi istraga bila proširena.

„Radi se o veoma složenoj organizaciji, sa velikim brojem ljudi, ogromnim sredstvima na raspolaganju, a krivi?na djela su ra?ena u najve?em stepenu tajnosti. Imaju?i u vidu prikazane dokaze i dokaze prikupljene tajnim nadzorom, posjedujemo dokaze u vidu iskaza okrivljenih i svjedoka“, kazao je Katni?.

Na pres konferenciji je prikazan trominutni film sa snimljenim zaplijenjenim materijalom za sprovo?enje teroristi?kih akata. Me?u predmetima su dronovi, panciri, vojni?ke ?izme, oprema, uniforme, sredstva za onesposobljavanje žive sile… Svi dokazi su prikupljeni na teritorije Crne Gore i Srbije i u saradnji sa srpskim bezbjednosnim institucijama na ?elu sa Bezbjednosno informativnom agencijom (BIA).

Specijalni tužilac o?ekuje saradnju sa organima Ruske Federacije u otkrivanju i procesuiranju svih osumnji?enih.

(Sr?an Jankovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!