Španske žrtve nemačkog leka traže odštetu

15 Oct 2013

Oko dve stotine Španaca rođenih sa defektima nakon što su njihove majke tokom trudnoće uzimale lek talidomid, podnelo je tužbu protiv proizvođača

Oko dve stotine Španaca ro?enih sa defektima nakon što su njihove majke tokom trudno?e uzimale lek talidomid, podnelo je u ponedeljak tužbu protiv proizvo?a?a, nema?ke kompanije Gruenental, traže?i odšetu od 204 miliona evra.

Talidomid je bio sedativ koji se pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka prepisivao za suzbijenje jutarnje mu?nine.

Hiljade dece ?ije su majke uzimale ovaj lek ro?eno je sa abnormalno malim udovima, a u nekim slu?ajevima bez ruku, nogu ili kukova. Ovakvi defekti prijavljeni su u Evropi, Australiji, Kanadi i Japanu.

Neke žrtve su uspele da dobiju kompenzaciju preko suda od distributera ovog leka u drugim zemljama, ali se nema?ka kompanija Greunental dugo opirala da pristane na sporazum.

Gruenental se kona?no izvinio žrtvama prošle godine. Prema re?ima advokata koji zastupa oko 200 ?lanova španske asocijacije žrtava talidomida, uputstvo na leku nije sadržalo upozorenje na štetne nuspojave.

Kada je talidomid povu?en sa tržišta, nije bilo kampanje kojom bi se objasnilo lekarima i pacijentima kakvi su potencijalni efekti na fetuse, rekao je advokat Ignacio Martinez, prenosi Beta.

Španija je, štaviše, nastavila da distribuira ozloglašeni lek još šešt mesci pošto je on povu?en sa tržišta u drugim zemljama, dodao je advokat. Zastupnici Gruenentala se brane pozivanjem na zastarelost, i tako?e tvrde da je lek povu?en sa španskog tržišta u decembru 1961, kao i drugde u Evropi.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!