Španija: Uvedeno popodnevno dremanje

18 Jul 2015

Gradonačenik španske Adore Joan Faus Vitoria doneo je odredbu da svi građani imaju pravo na popodnevno dremanje od 14 do 17 časova

Gradona?enik španske Adore Joan Faus Vitoria doneo je odredbu da svi gra?ani imaju pravo na popodnevno dremanje od 14 do 17 ?asova.

Vitoria traži od gra?ana da u tom periodu budu tihi te da deca budu u ku?i kako buka ne bi ulazila u domove onih koji su odlu?ili da dremaju poslepodne uz otvorene prozore.

“Siestu”, odnosno dremanje, uvedena je zbog velikih popodnevnih vru?ina, a osim toga, vreme od 14 do 17 ?asova idealno je za pauzu nakon posla.

Gradona?elnik isti?e da ne?e biti kazni za one koji prekrše odredbu ve? bi svi gra?ani ovo trebali da shvate više kao predlog nego obvezu – prenose španski portali.

Zvani?ni podaci pokazuju da popodnevno spavanje u trajanju od 30 minuta može da poništi hormonalni u?inak koji negativno uti?e na organizam, ako je neko tokom no?i loše spavao.

Nau?ne studije pokazuju da dremanje može da popravi “biomarkere” imunološkog sistema i vrati ih u normalno stanje.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!