Somborski paori: Država legalizovala uzurpaciju zemlje

16 Mar 2016

Zaključkom Vlade Srbije legalizuje se uzurpacija zemlje

Somborski poljoprivrednici održali su danas novi protest ispred Gradske ku?e, traže?i da lokalna samouprava raspiše licitaciju za državno poljoprivredno zemljište.

Oni su upozorili i na problem sa uzurpacijom preko pet hiljada hektara poljoprivredne zemlje u Somboru, a sa njima su razgovarali predstavnici grada, koji su im uru?ili zaklju?ak Vlade Srbije od 11. marta ove godine.

U njemu se preporu?uje lokalnim samoupravama da razmotre mogu?nost da se poljoprivrednicima koji koriste zemljište bez pravnog osnova ove agroekonomske godine dozvoli da prijave površinu državne poljoprivredne zemlje koju koriste do po?etka maja i da istovremeno plate naknadu za njeno koriš?enje.

U zaklju?ku koji su poljoprivrednici dostavili novinarima, a koji je potpisao predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vu?i?, lokalnim samoupravama se preporu?uje da se ta naknada plati po osnovu vansudskih poravnanja u iznosu prose?ne cene zakupa na teritoriji Srbije, odnosno Vojvodine, ukoliko se zemljište nalazi na teritoriji pokrajine.

Poljoprivrednik iz Sombora Nikola ?api? ocenio je da su takvim zaklju?kom ismejani i novi i stari Zakon o poljoprivrednom zemljištu.

“Država i lokalna samouprava su kupovinom vremena doveli do toga da je ovo jedino rešenje za ovu godinu, a mi ?emo se boriti da slede?e godine po zakonu bude donet program koriš?enja i održana licitacija”, kazao je ?api?.

On je ocenio da se najnovijim zaklju?kom Vlade Srbije legalizuje uzurpacija zemlje.

“I mi, mali poljoprivrednici, smo prinu?eni da se na isti na?in ponašamo i poistovetimo se sa uzurpatorima državne poljoprivredne zemlje, protiv kojih smo se borili”, rekao je somborski poljoprivrednik.

Poljoprivrednici iz Sombora održali su krajem februara protest tokom kojeg su ukazali na probleme sa državnim poljoprivrednim zemljištem. Nekoliko desetina poljoprivrednika iz Gakova i Rastina kod Sombora spavali su više od nedelju dana na njivama, protestuju?i protiv uzurpacije državne poljoprivredne zemlje na teritoriji tog grada.

Po?etkom marta Gradska uprava u Somboru optužila je Ministarstvo poljoprivrede kao jedino odgovorno što državno poljoprivredno zemljište u tom gradu još uvek nije izdato u zakup poljoprivrednicima.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!