Sombor: Smenjen većnik Todorović

14 Nov 2014

Todorović je široj javnosti inače poznat i po tome što su ga lokalni novinari optužili za političke pritiske

Na današnjoj vanrednoj sednici Skupštine Sombora tajnim glasanjem smenjen je ?lan Gradskog ve?a zadužen za resor privrede i finansija Siniša Todorovi? (SNS), a na njegovo mesto imenovan je Sava Doji? iz iste stranke.

Sednica je sazvana na osnovu zahteva ve?ine odbornika, okupljenih oko Srpske napredne stranke (SNS), koji su u svom obrazloženju ocenili da je Todorovi? prekora?io svoja ovlaš?enja, te da je takvim svojim delovanjem prouzrokovao štetu po sve organe lokalne samouprave, destabilizovao rad javnih preduze?a i ustanova.

U obrazloženju se dodaje da je Todorovi? sve to radio uz “nedopustivo i društveno neprihvatljivo ponašanje pojedinca i javnog funkcionera”.

“Svojim takvim delovanjem narušio je i me?uljudske i kolegijalne odnose u Gradskoj upravi, me?u ?lanovima Ve?a i drugim organima grada. Takvo ponašanje odrazilo se na normalno funkcionisanje i svakodnevno obavljanje poslova iz nadležnosti lokalne samouprave”, zaklju?uje se u obrazloženju.

Odbornici ve?ine su dodali i da smatraju da ?lan Gradskog ve?a nije dao svoj pun doprinos u poboljšanju privrednog ambijenta u gradu i konsolidaciji javnih finansija.

“U narednom periodu potrebno je hitno pristupiti izradi odluke o budžetu grada Sombora za slede?u godinu, što je u odnosu na gore pomenute okolnosti gotovo nemogu?e”, naveli su odbornici.

Siniša Todorovi? je sa skupštinske govornice poru?io da iza njegove smene stoji osveta strana?kog kolege iz Novog Sada, ne preciziraju?i o kome se radi, te da je on bio “motor rada” u Gradskom ve?u, zbog toga što ostali nisu radili. On je dodao i da nije imao uvid u finansije Gradske uprave.

Todorovi? je široj javnosti ina?e poznat i po tome što su ga lokalni novinari optužili za politi?ke pritiske, na šta su reagovala i novinarska udruženja. On je i ove navode odbacio.

Todorovi? je kadar vladaju?e SNS, ?iji odbornici su danas glasali za njegovu smenu. Vlast u Somboru, sem SNS, ?ine i Socijalisti?ka partija Srbije (SPS), uz Ligu socijaldemokrata Vojvodine (LSV), Savez vojvo?anskih Ma?ara (SVM), Srpski pokret obnove (SPO), Demokratsku zajednicu vojvo?anskih Ma?ara (DZVM), Tre?u Srbiju i dve grupe gra?ana.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!