Sombor „najstariji“ vojvođanski grad

27 Dec 2012

U Somboru prosek godina 43,5, u Novom Sadu 40, a u Subotici 41,9

Razlog što je svojevremeno i književnik Janoš Herceg svoj rodni Sombor pominjao kao grad penzionera potvrdili su i podaci iz najnovijeg popisa stanovništva, koji svedo?e da je me?u Somborcima i sada više penzionera nego dece u dobu za jaslice. Analizom podataka iz popisa 2011. u Republi?kom zavodu za statistiku utvr?eno je, naime, da prose?na starost stanovnika Srbije iznosi 42,2 godine, kao i da je taj prosek u Somboru 43,5 godine, po ?emu je ovo ujedno i najostareliji grad u Vojvodini. U Srbiji, ina?e, postoji samo još jedan grad sa starijim stanovništvom u proseku, re? je o Zaje?aru, sa prose?nom staroš?u njegovih žitelja od 45,5 godina.

U Vojvodini, ina?e, Novi Sad ima zna?ajno mla?e stanovništvo, gde žitelji u proseku imaju 40 godina, u Subotici je taj prosek 41,9 godina , a u Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici taj prosek je potpuno isti kao i na republi?kom nivou.

Popis stanovništva u Somboru pokazao je da je 88,81 odsto žitelja punoletno, a najbrojnija je generacija izme?u 55 i 59 godina života, koja ?ini 8,21 odsto tamošnje populacije, dok deca do ?etiri godine starosti ?ine svega 3,93 odsto stanovništva.

(Magyar Szo) 

 

Podelite ovu stranicu!