Sofija Mandić: Sistem truo, ubistvima bačena rukavica u lice

19 Jul 2017

"Počinioci su poslali poruku da države nema, sistema nema"

Aktivistkinja Ženske platforme za razvoj Srbije Sofija Mandić kaže da sama činjenica da su se ubistva dogodila ispred centara za socijalni rad jeste “bačena rukavica u lice donosiocima odluka”.

“Počinioci su poslali poruku da države nema, sistema nema i da ono što su možda nekad radili ‘u četiri zida’ sad počinju da rade i u institucijama. Mislim da je snažan odgovor institucija upravo zbog te bačene rukavice”, kazala je Sofija Mandić za Televiziju N1.

Ona podseća da je traženo da izveštaji budu javni u delu koji se tiče odgovornosti institucija i naglašava da postoje drugi mehanizmi sem krivične odgovornosti, koja je sad na tužilaštvu.

“Postoji Komora socijalnih radnika koja izdaje licence, te im može iste i oduzeti. Zatim, postoji mogućnost disciplinske odgovornosti zaposlenih, mogućnost razrešenja direktora centara za socijalni rad. Dakle, niz mehanizama da se ustanovi odgovornost u okviru samog sistema”, objašnjava ona.

Sofija Mandić kaže da Zakon o socijalnoj zaštiti, kao i Porodični zakon, centrima za socijalni rad daje u nadležnost poslove procene rizika od nasilja.

“Ako tu procenu ne izvrše na adekvatan način, onaj ko je to uradio mora da odgovara. Stav organizacija civilnog društva i javnosti je da je sistem truo, da ne postoji i da je ovo posledica toga što gotovo niko ne radi svoj posao”, izjavila je ona.

Prema njenim rečima, postojeći sistem pokušava da se odrekne odgovornosti.

“Socijalni radnik u velikom broju slučajeva jeste tužilac, on može i mora pokrenuti mnoge postupke. Radnici centara za socijalni rad imaju položaj sličan policijskim službenicima, imaju nadležnosti koje su sličnije policijskim nego bilo kojim drugim upravnim organima”, objašnjava Sofija Mandić.

Ona smatra da je svaki pokušaj da se radnici socijalnih centara prikažu kao bespomoćni građani u stvari pokušaj manipulacije.

“Legitimna su pitanja o sredstvima za rad, o malom broju ljudi, o novcu… Ali ona ne mogu da budu opravdanje za ono što se desilo. Odgovornost mora biti individualna”, kaže Sofija Mandić.

(N1, foto: Beogradski centar za bezbednosnu politiku) 

Podelite ovu stranicu!