Sociološkinja: Mađari zaostaju u visokom obrazovanju

03 Sep 2012

"Broj Mađara koji su diplomirali na fakultetima još uvek je zabrinjavajuće nizak u odnosu na broj diplomiranih u većinskoj naciji", kaže sociološkinja Iren Molnar-Gabrić

Broj Mađara koji imaju fakultetsku diplomu još uvek je zabrinjavajuće nizak u odnosu na broj diplomiranih studenata iz većinske nacije, izjavila je sociološkinja Iren Molnar-Gabrić.

Kod Mađara završeno visoko i više obrazovanje ima 3,3 odsto populacije, što je za 1,5 odsto manje u odnosu na istu spremu među pripadnicima većinske, srpske nacije, napisala je Molnar-Gabrić u autorskom članku za današnji novosadski “Mađar so” (Magyar Szo).

“Broj Mađara koji su diplomirali na fakultetima još uvek je zabrinjavajuće nizak u odnosu na broj diplomiranih u većinskoj naciji”, kazala je Molnar-Gabrić, koja je predsednica Naučnog društva za hungarološka istraživanja i profesorica na Novosadskom univerzitetu.

Dodala je da je broj studenata Mađara iz Vojvodine i Srbije koji studiraju u Mađarskoj “prilično značajan”, odnosno oko 30 do 35 odsto od ukupnog broja onih Mađara iz Vojvodine i Srbije koji studiraju.

“Njihov povratak i zapošljavanje kod kuće je otežano i problematično i veliki je emigrantski gubitak”, kazala je Iren Molnar-Gabrić.

Ocenila je da su u visokoškolskom obrazovanju na mađarskom nastavnom jeziku u Srbiji potrebne brojne promene, da bi mladi iz Vojvodine dobijali znanje evropskog nivoa, uz očuvanje njihovog nacionalnog identiteta i maternjeg jezika.

“Prema sadašnjem zakonu, kod nas obrazovanje na višim školama i fakultetima postoji samo na srpskom jeziku, a održavanje predavanja i vežbi zavisi i od dobre volje predavača koji znaju mađarski jezik i profesora koji su spremni da predaju na mađarskom, pošto ministarstvo ne plaća takve časove”, kazala je Molnar-Gabrić.

(Magyar Szo/Beta)

 

 

Podelite ovu stranicu!