SOCIAL CROSSROADS @SKCNS FABRIKA

19 Nov 2012

Multimedijalna izložba "Social Crossroads" biće otvorena u SKCNS Fabrici u 19 časova 21. novembra

Autori izložbe su Nemanja Radusinovi? i Vladimir Radusinovi?.

Projekat “Social Crossroads” realizuju SKC Novi Sad, Razvojni fond za mlade RFM i udruženje “HMM…” iz Novog Sada.

SOCIAL COSSROADS je višeslojni umetni?ki projekat koji ima za cilj da se kroz interakciju crteža i muzike dva autora do?ara socijalni i intelektualni doživljaj neposrednog okruženja. Oba autora ve? godinama nezavisno u svome domenu stvaraju crpe?i inspiraciju iz obi?nih ljudi i svakodnevnih situacija prezentuju?i ih na svojevrsno ironi?an na?in.

Projekat SOCIAL COSSROADS autorski potpisuju Nemanja Radusinovi? svojim crtežima i Vladimir Radusinovi? svojom muzikom u cilju realizacije multimedijalne izložbe na kojoj ?e se sem dosadašnjih radova uklju?iti i video art kao polje zajedni?ke interakcije.

Cilj projekta je da se na istom mestu okupe autori razli?itih vidova umetnosti koji za inspiraciju imaju zajdni?ku po?etnu poziciju, kako bi se kroz interakciju njihovog stvaralaštva i po prvi put zajedni?kog rada, stvorio sinergetski efekat izložbe kao takve i naglasila slika obi?nog ?oveka u odnosu na njegovo sve brže i zahtevnije okruženje.

Podelite ovu stranicu!