Smernice za primenu kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju

11 Oct 2016

Svaki oblik komercijalnog oglašavanja i političke propagande mora jasno biti razdvojen od novinarskog sadržaja

Radna grupa za izradu smernica za primenu Kodeksa novinara u onlajn okruženju u Srbiji objavila je nacrt tog dokumenta i pozvala zainteresovane da do kraja meseca Savetu za štampu pošalju primedbe i komentare radi poboljšanja teksta.

Generalna sekretarka Saveta za štampu Gordana Novaković je na početku javne rasprave u Beogradu rekla da će nacrt tog dokumenta biti objavljen na sajtu Saveta i da očekuje da ga objave i novinarska udruženja.

Predsednik Radne grupe Đorđe Krivokapić je rekao da nacrt dokumenta o smernicama po strukturi prati Kodeks novinara Srbije i da ima deset poglavlja.

Prema Krivokapiću, istinitost izveštavanja, odgovornost novinara, novinarska pažanja, odnos prema izvorima informacija, poštovanje autorstva i poštovanje privatnosti su oblasti u kojima je dato najviše novih smernica za rad u onlajn okruženju.

Član Radne grupe za izradu smernica, advokat Miloš Stojković je podvukao da taj dokument nema ambiciju da zameni Kodeks novinara Srbije i da Kodeks i dalje ostaje krovni dokument.

Smernice služe da bi novinari znali na šta se u onlajn okruženju odnose pojedine odredbe Kodeksa novinara Srbije, objasnio je Stojković.

Prema Stojkoviću, najrazrađenija poglavlja u nacrtu dokumenta u kome su date smernice za rad u onlajn okruženju su zaštita privatnosti i poštovanje autorstva.

To nije slučajno, jer smo analizom slučajeva koji su dolazili pred Savet za štampu došli do toga da su to dve oblasti u kojima se najviše javljaju prekršaji Kodeksa, naročito u delu zaštite maloletnika i žrtava nasilja, rekao je Stojković.

Petar Jeremić iz Udruženja novinara Srbije je rekao da bi bilo dobro da se u smernicama precizira da naslovi u onlajn izdanjima treba da odgovaraju suštini tekta.

Tanja Maksić iz Birna je ukazala na problem prikrivenog oglašavanja.

U Nacrtu smernica za rad u onlajn okruženju predviđa se da svaki oblik komercijalnog oglašavanja i političke propagande mora jasno biti razdvojen od novinarskog sadržaja.

Članovi Radne grupe za izradu smernica za rad u onlajn okruženju očekuju da javna rasprava o nacrtu njenog dokumenta traje do kraja meseca i da se potom objavi njegova konačna verzija.

(Fonet)

Podelite ovu stranicu!