- Autonomija - http://www.autonomija.info -

Smenjeni urednik RTV za Istinomer: Odluka o smeni saopštena mi je na hodniku

Sedmoro urednika informativnog programa Radio-televizije Vojvodine smenjeno je ju?e popodne i to telefonskim pozivima, a danas im je na sastanku sa novim rukovodstvom saopšteno da ?e od sada obavljati novinarski posao. To je za Istinomer potvrdio Miroslav Zadrepko, koji je do ju?e bio na poziciji urednika Dnevnika u 17h. Kako je rekao, odluka o smeni saopštena mu je usmeno, odmah nakon emisije.

”U desku mi je prišla koleginica i rekla da od sutra ne radim Dnevnik, ve? da treba da do?em na novinarsku smenu od 13 ?asova”, kazao je Zadrepko dodaju?i da je šturo obrazloženje za smenu glasilo da novi ljudi žele da unaprede i poboljšaju program.

”Kada smo pitali šta je to bilo loše u programu, zamereno je da smo bili jednostrani, ali bez navo?enja primera kada je to bilo”, dodaje Zadrepko.

”Od 1998. od kada radim ovaj posao, nikada mi se nije desilo da preko posrednika na hodniku saznam da sam smenjen. Ja ?u ostati da radim na ovoj televiziji jer mi niko nikada nije rekao šta sam pogrešio. Ne želim da ulazim u to da li su politi?ki pritisci, ali evidentno je da je to u?injeno posle izbora i sa novim upravnim odborom”, zaklju?uje Zadrepko u razgovoru za Istinomer.

Da je razlog smenama politi?ki pritisak smatra autorka kultne emisije ”Radar”, Marina Fratucan.

”?im je SNS pobedila u pokrajini, došlo je do ovih smena i zaista ne vidim drugi na?in da protuma?im sve ovo” dodaju?i da je novo rukovodstvo isto koje je radilo i devedesetih godina i da ”njihovo prethodno iskustvo, biografije i na?in rada ne garantuje da ?e ovaj javni servis ostati van uticaja politike”, kazala je Fratucan.

Autorka Radara je za Istinomer kazala i to da je pitanje da li ?e RTV nastaviti da emituje tu emisiju, jer je na sastanku re?eno da je neobjektivna.

”Kada sam išla u Hrvatsku da izveštavam o zatvaranju granica u septembru radila sam intervjue sa njihovim politi?arima. Onda mi je zamereno što nisam imala našu stranu, iako sam u više navrata zvala naše zvani?nike za izjavu, a oni nisu pristajali”, kaže Fratucan i naglašava da to onda sigurno nije razlog za smene uredništva u informativnom programu.

Šta je plan sa emisijom ”Pravi ugao” još uvek se ne zna, ali je za Istinomer potvr?eno da ne?e biti uklju?enja u Dnevnik pokrajinskog javnog servisa.

Zbog nenajavljenih smena na Radio-televizije Vojvodine (RTV) medijska udruženja pozvala su me?unarodne organizacije da se oglase jer kako su naglasili, smene na pokrajinskom javnom servisu su posledica politi?kog pritiska vlasti i instrumentalizacije tog javnog servisa.

“Posle smene programskog direktora Slobodana Arežine i ostavke, o?igledno pod politi?kim pritiskom, generalnog direktora Sr?ana Mihajlovi?a, ju?e popodne je smenjeno i sedam urednika informativnog programa RTV-a, a konstantovana je i ostavka glavne i odgovorne urednice Prvog programa Televizije Novi Sad Marjane Jovi?”, navela su udruženja u zajedni?kom saopštenju.

Dodala su da se o?ekuje da ?e danas i narednih dana biti nastavljeno sa “?iš?enjem” RTV od “nepodobnih” urednika i novinara, i navela da se smene sprovode potpuno neprimereno – telefonskim pozivima i usmenim nalozima.

“Doga?aji u RTV u potpunosti podse?aju na po?etak devedesetih godina prošlog veka, kada je s tadašnje Radio-televizije Novi Sad otpušteno, na prinudni odmor poslato ili marginalizovano nekoliko stotina najuglednijih urednika i novinara koji nisu želeli da se stave u službu Miloševi?evog režima”, ocenjeno je u saopštenju.

Kako su u Udruženju novinara Srbije ranije rekli, smena Slobodana Arežine bez analize stvara atmosferu vanrednog stanja. Za najnovije smene u informativnom programu isti?u da su neprihvatljive i da od upravnog odbora o?ekuju da ”daju meritornu ocenu rada smenjenih urednika kao i da razloge za menu moraju obrazložiti ?injenicama”.

(Istinomer

Podelite ovu stranicu!