Smenjen glavni urednik Mađar soa

24 Jun 2011

Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine sinoć je, posle višečasovne rasprave, smenio glavnog urednika dnevnog lista Mađar so (Magyar Szo) Čabu Presburgera i za vršiteljku dužnosti imenovao novinarku tog lista Martu Varju

Nacionalni savet ma?arske nacionalne manjine sino? je, posle više?asovne rasprave, smenio glavnog urednika dnevnog lista “Ma?ar so” (Magyar Szo) ?abu Presburgera. Za vršiteljku dužnosti glavnog urednika, Savet je imenovao novinarku tog lista Martu Varju.
Organizacija medija Jugoisto?ne Evrope (SEEMO) osudila je ju?e politi?ki pritisak na vojvo?anski dnevnik na ma?arskom jeziku ?ime se u osudi pridružila doma?im udruženjima. SEEMO je naveo da je Nacionalni savet Ma?ara kojim dominira jedna politi?ka stranka odlu?io da smeni glavnog urednika “Ma?ar soa”, ?abu Presburgera. Njega je taj Savet i imenovao, me?utim, kako navodi SEEMO, njegova nezavisna ure?iva?ka politika nije zadovoljila dominantnu stranku u Savetu.
“Ma?ar so, kao jedini list na ma?arskom jeziku u Srbiji, ne treba da brani interese samo jedne politi?ke stranke, ve? da služi javnosti”, saopštio je Oliver Vujovi?, generalni sekretar SEEMO. “Zabrinut sam zbog odluke Upravnog odbora ‘Ma?ar soa’ i pozivam njegove ?lanove da preispitaju tu odluku. Neprihvatljivo je da politi?ki pritisak uti?e na uredni?ke odluke”, naveo je Vujovi?.
SEEMO podse?a da je 20. juna Upravni odbor lista, koji predstavljaju Nacionalni savet i tri predstavnika dnevnika, predstavio izveštaj na ?etiri strane o Presburgerovim greškama, koje su se uglavnom odnosile na jednu politi?ku stranku. Ta organizacija navodi da su udruženja novinara u Srbiji osudila smenjivanje kao “pokušaj da se list pretvori u glasnogovornika jedne partije”. SEEMO podse?a da ovo nije prvi put da je Nacionalni savet pokušao da kontroliše ovaj list i da je o tome ve? pisao u martu 2010. kada je Savet osnovao specijalno telo da nadgleda uredni?ku politiku “Ma?ar soa”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!