Smanjuju se površine ugrožene unutrašnjim vodama

20 Feb 2015

Sve probleme na kanalskoj mreži prijaviti preduzeću

Na podru?ju Vojvodine u toku je odbrana od poplava od unutrašnjih voda na oko 85.000 hektara poljoprivrednog zemljišta u atarima koje pokrivaju vodoprivredna preduze?a u Kikindi, Senti, Zrenjaninu, Šapcu i Sremskoj Mitrovici, saopštilo je danas Javno vodoprivredno preduze?e Vode Vojvodine.

Ukupne površine ugrožene unutrašnjim vodama postepeno se smanjuju, a na potencijalno ugroženim podru?jima i dalje punim kapacitetom rade sve raspoložive pumpe, dok se po potrebi uklju?uju mehanizacija i mobilne pumpe velikog kapaciteta, navodi se u saopštenju za javnost.

Dodaje se da vodoprivredni stru?njaci apeluju na poljoprivrednike da, u skladu sa svojim mogu?nostima, “šlicovanjem”, odnosno prosecanjem malih kanala pomognu odvo?enje vode sa svojih njiva, jer u ve?ini slu?ajeva kanali mogu primiti vodu sa okolnog zemljišta.

Vode Vojvodine su apelovale na poljoprivrednike da sve probleme na kanalskoj mreži i eventualne prepreke koje blokiraju ili usporavaju oticanje vode prijave nadležnim službama tog preduze?a.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!